سیگار: کمک‌ها به وزارت صحت عامۀ افغانستان قطع شود

- ۱۶ سنبله ۱۳۹۲

دفتر بازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار، نگرانی خود را از نتیجۀ یک ارزیابی اظهار کرده که مربوط به تامین ۲۳۶ میلیون دالر پولی است که ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده به وزارت صحت عامه افغانستان پرداخته است.
سیگار اظهار نگرانی کرده است این کمک مالی امریکا به وزارت صحت عامه افغانستان با وجود خطرات احتمالی سوء استفاده از این پول، صورت گرفته است.
ارزیابی سیگار حاکی است، اداره توسعه بین‌المللی امریکا در تائید مستقلانه برنامه‌یی موسوم به قراردادهای مشارکت برای صحت کوتاهی کرده است، زیرا تقریباً ۶۳ میلیون دالر این کمک مالی، پول اضافی بوده است.
سیگار معتقد است ارزیابی ادره توسعه بین المللی ایالات متحده درمورد مدیریت مالی وزارت صحت عامه نواقص قابل توجه نظارت داخلی را شناساسی کرده است که کمک پولی ایالات متحده را در معرض خطر تلف شدن، تقلب و استفاده نادرست قرار می‌دهد.
اما احمد جان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید این اتهام متوجۀ اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده
است، نه وزارت صحت عامه افغانستان.
آقای نعیم می‌گوید وزارت صحت عامه افغانستان برای دریافت وجوه این برنامه تایید اداره توسعه بین المللی ایالات متحده(یو اس آی دی) را کسب کرده است و هیچ تردیدی در خصوص حسابدهی وشفافیت کارکرد این وزارت در خصوص این برنامه وجود ندارد.
قطع کمک ها
سیگار دراین ارزیابی خود خواستار قطع تامین کمک اداره توسعه بین المللی امریکا به وزارت صحت عامه شده است.
اما معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید عرضه خدمات صحی وزارت صحت منوط به کمک‌های خارجی است و هر گونه تعلیق و یا قطع کمک‌ها می‌تواند باعث توقف خدمات رسانی صحی به این ولایات گردد.
وزارت صحت عامه افغانستان در چوکات برنامه قراردادهای مشارکت برای صحت عرضه خدمات صحی اساسی و خدمات شفاخانه‌یی را در ۱۳ ولایت کشور را تامین می‌کند.
آقای نعیم می‌گوید طی کمتر از یک دهه در افغانستان کاهش قابل ملاحظه در میزان مرگ و میر مادران صورت گرفته است.
احمد جان نعیم می‌گوید در سال ۲۰۰۲ در افغانستان ۱۶۰۰ درصد ولادت زنده بود اما در سال ۲۰۱۰ به ۳۲۷ هزار فیصد ولادت زنده رسید.
کاهش مرگ و میر کودکان نیز صورت گرفته است. در سال ۲۰۰۲ از هر چهار طفل هنگام ولادت یک طفل جان می باخت اما اکنون از هر ۱۰۰۰ طفل ۹۸ تن هنگام ولادت می میرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.