نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان: کرزی از معرفی رییس کمیسیون انتخابات خودداری کند

- ۱۳ سنبله ۱۳۹۱

نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان می‌گویند، رییس‌جمهور کرزی نباید پیش از تصویب قانون انتخابات اقدام به تبدیلی رییس کمیسیون مستقل انتخابات کند.
جامعه مدنی افغانستان هر نوع تغییر را در پست ریاست کمسیون مستقل انتخابات قبل از تصویب قانون تشکیل و صلاحیت کمسیون مستقل انتخابات پیش از وقت می‌داند.
سید ناصر موسوی سخنگوی شکبه نهادهای جامعه مدنی به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت، اگر رییس‌جمهور کرزی تصمیم معرفی رییس جدید را به پست ریاست کمسیون مستقل انتخابات دارد، باید در این مورد با نهادهای جامعه مدنی مشوره کند.
به گفته آقای موسوی، فردی باید در این پست گماشته شود که بی‌طرف، غیروابسته و مسلکی باشد، تا بتواند یک انتخابات شفاف را برگزار نماید.
او گفت: ما مجدداً از رییس‌جمهور کرزی می‌خواهیم که اول باید قانون صلاحیت و تشکیل کمسیون انتخابات از سوی شورای ملی تصویب شود و بعداً رییسی که واجد شرایط باشد با مشوره اپوزیسیون سیاسی و نهادهای مدنی، در پست ریاست کمسیون انتخابات معرفی شود. اگر با اپوزیسیون سیاسی و نهادهای مدنی مشوره صورت نگیرد و فردی‌که قابل قبول برای همه مردم افغانستان نباشد و در راس کمسیون انتخابات قرار بگیرد، جنجال‌ها و مشکلات جدی را به بار خواهد آورد.»
جامعه مدنی این موضوع را در حالی مطرح کرده است که به اساس گزارش‌های نشر شده از سوی برخی از رسانه‌ها، رییس جمهور کرزی در نظر دارد تا کریم خرم را به حیث رییس کمسیون مستقل انتخابات تعیین کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.