کابل بانک به یک شرکت امریکایی سپرده می‎شود

گزارشگر:8 جدی 1392 - ۰۷ جدی ۱۳۹۲

شرکت امریکایی «سی بی جی آی» با قیمت پیشنهادی ۲۱ میلیون دالر و امتیاز ۹۶.۵۰ برای مالکیت کابل بانک نو پیشتاز شد و این موضوع برای تایید به کابینه پیشنهاد می‌شود.
محمدآقا کوهستانی، رییس عمومی خزاین، روز گذشته در یک نشست خبری، قیمت اسناد داوطلبی دو شرکت خارجی داوطلب مالکیت کابل بانک نو را اعلام کرده و شرکت سی بی جی آی را دارای بالاترین امتیاز خواند.mandegar-1
دو هفته پیش، داوطلبان مالکیت کابل بانک نو، در جریان نشستی، اسناد خود را برای بررسی بیشتر به مقامات کشور ارایه کردند.
بر اساس فیصله شورای وزیران، کابل بانک نو در ماه سنبله سال جاری دوباره به منظور خصوصی سازی به مزایده گذاشته شد.
محمد آقا کوهستانی در نشست روز گذشته گفت: « در جریان بررسی‌ها، دو کمپنی کروکپیتال و سی بی جی آی دارای بلندترین امتیازات بودند که امروز با ارایه قیمت‌های پیشنهادی هر کمپنی که امتیاز بیشتری کسب کند به کابینه حکومت پیشنهاد می شود».
وی پس از بازگشایی اسناد دو شرکت مذکور، قیمت پیشنهادی شرکت سی بی جی آی را ۲۱ میلیون دالر و شرکت کروکپیتال را ۸.۵ میلیون دالر اعلام کرد .
به گفته وی، با این قیمت‌های پیشنهادی، شرکت سی بی جی آی آمریکایی با ۹۶.۵۰ امتیاز دارای بالاترین امتیاز است؛ بنابراین پیشتاز بوده و به کابینه معرفی می شود.
نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی نیز اظهار داشت که اعلام خصوصی سازی کابلبانک نو در مطبوعات داخلی و خارجی مخصوصاً در مارکیت دبی، پخش گردید که در نتیجه چهار شرکت تا تاریخ ۱۱ اکتوبر، اظهار علاقه به سرمایه‌گذاری در کابلبانک نو نمودند.
او همچنین علاوه کرد که کمیته ارزیابی که ترکیب آن از جانب وزیر مالیه تصویب شده است؛ شامل نمایندگان با صلاحیت کابلبانک نو، وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان، دو کمپنی سی بی جی آی آمریکایی و کرو کپیتال که در دبی موقعیت دارد را دارای بالاترین امتیازات دانستند.
به گفته وی، کمیته ارزیابی نخست داوطلبی‌ها را از نقطه نظر تخنیکی بررسی نموده و در نتیجه، این بررسی از ۱۰۰ امتیاز شرکت سی بی جی آی، از نظر تخنیکی ۷۶ امتیاز به دست آورد و شرکت کروکپیتال۸۰ نمره به دست آورد.
گفتنی است که بعد از مشخص شدن شرکت برنده، این شرکت به کابینه بیشنهاد می‌شود و در صورتی که کابینه منظور نماید، پروسه واگذاری، آغاز می گردد.
کابلبانک نو بعد از منظوری شورای وزیران تا ماه می سال ،۲۰۱۴ به مالکیت جدید آن کاملا واگذار خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.