کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به کار آغاز کردند

گزارشگر:30 دلو 1392 - ۲۹ دلو ۱۳۹۲

mandegar-3کمیشنرهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز سه شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۲ با برگزاری مراسم تحلیف به کارشان آغاز کردند. قرار است این کمیشنرها در تمام ولایات افغانستان توظیف شوند و به شکایت‌های انتخاباتی رسیده‌گی کنند.
دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی وظیفه دارند تا تمام شکایات را ثبت و براساس قانون به آن ها رسیدگی کنند. دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی مرجع اصلی رسیدگی به شکایات انتخاباتی اند.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دراین مورد گفت: «یک صد و دو عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی که قبلاً انتخاب شده بودند، از طرف ریاست جمهوری منظور شد و این افراد با اجرای مراسم تحلیف رسماً کارشان را از امروز آغاز کردند».
این تعداد از مسوولان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از سه روز آموزش، به ولایات افغانستان می‌روند و کارشان را آغاز می‌کنند.
فعالیت دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی با چند ماه تاخیر آغاز شد. براساس قانون دفاتر ولایتی شکایات انتخاباتی باید همزمان با آغاز ثبت نام نامزدان به کار آغاز می‌کردند.
در همین حال، تعداد انگشت شمار زنان در میان مسوولان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیده می‌شوند. هرچند براساس قانون کسی نمی‌تواند در ولایت خود به عنوان کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی فعالیت کند ولی این کمیسیون برای زنان امتیاز قایل شده و آن‌ها را در ولایات خود شان موظف کرده است. آقای محسنی در این مورد گفته است: «باوجودی که ما تخفیف قایل شدیم که اگر یک خانم داوطلب برای کار کردن به ما مراجعه می کند، ما او را در همان ولایت مربوطه اش تعیین می‌کنیم. اما متاسفانه تعداد داوطلبان واجد شرایط بسیار کم بود».
در همین حال، کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند ناامنی یکی از نگرانی‌های اصلی آن ها برای انجام وظایف شان می‌باشد.
قدرت الله جاوید، یکی از کمیشنران ولایتی گفت: «مشکل امنیتی یکی از چالش‌های عمده است. مسأله جای و بود و باش نیز یک مشکل است، اما ما امیدواریم که نهادهای ذی ربط در این موارد رسیدگی کنند».
فاطمه آشوری کمیشنر دیگر گفت که تلاش می‌کند تا حق رای دهندگان و نامزدان در انتخابات ضایع نشود: «کار حساس است بخاطری که ما به حقوق مردم سروکار داریم. هم حق رای دهنده و هم حق کاندید. ما تلاش داریم تا کار خود را به خوبی انجام دهیم».
این تعداد از کارمندان جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورت موقتی فعالیت می کنند و با اعلام نتایج انتخابات کار آن ها نیز به پایان می رسد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.