روان‌شناسی شخصیت‌های قرمز

گزارشگر:نویسنده‌گان: داکتر مطلب برازنده، تینا قیصری، محمد امین - ۲۸ سنبله ۱۳۹۱

بخش نخست

ذهن/ بدن
شخصیت‌های قرمز از طریق جنسیت و بدن‌های جسمانی‌شان، لذتی عظیم می‌برند. آن‌ها با قدرت، اشتیاق و اطمینان زنده‌گی می‌کنند. واقعیت، برای آنان ملموس است؛ چراکه آن را می‌بینند، می‌شنوند، احساس می‌کنند و می‌بویند. این شخصیت‌ها، قدرت ارادۀ شایان ذکری دارند و از تمام جنبه‌های فیزیکیِ زنده‌گی لذت می‌برند. قرمزها، قدرت‌مند و با انرژی هستند و معمولاً در حیطۀ مشاغل آزاد یا موفقیت‌های سرگروهی یافت می‌شوند.
قرمزها زنده‌گی را در خلال واقعیت فیزیکی و تحرک، ادراک می‌کنند. انگیزۀ نخستین آنان این است که احساس زنده‌گی و قدرت کنند. آن‌ها برای آن‌که بفهمند که چه‌قدر قدرتمند و اهل رقابت هستند، دایماً در جست‌وجوی هیجان، قضاوت محیط و موفقیت هستند. قرمزها ذاتاً موفق و برنده هستند. آن‌ها به زنده‌گی مشتاق اند. آن‌ها عنصر آتش یعنی عشق جسمانی، اشتیاق، حرارت و میل را بیان می‌کنند و هرچه بیشتر تجربۀ هیجان داشته باشند، بیشتر احساس سرزنده‌گی می‌کنند.
قرمزها اهل عمل، تحرک محور و دوست‌دار به‌دست آوردن نتیجه هستند. آنان میل زیادی به برد دارند و در زنده‌گی‌شان چیزهای ارزشمند و مهمی را خلق می‌کنند. قدرت ارادۀ شدید آن‌ها و انرژی جسمانی نامحدودشان، به آنان اجازه می‌دهد که هرآن‌چه که می‌خواهند با تحرک، مقاومت، پایداری و موفقیت هرچه تمام انجام دهند.
باید قدرت چیره‌گی قرمز را تجربه کنید. انرژی هیجانی جسمانی و عاطفی آنان برای‌شان «خیلی زیاد» است. قرمزها دوست دارند در یک جو هیجانی و محرک زنده‌گی کنند، فرق نمی‌کند در خانه باشد یا در محیط اداره، جوی که دیگر افراد ممکن است آن را مضطرب یا تنش‌زا بدانند. آن‌ها گرایش دارند که خود را به بالاترین حد (ماکزیموم) برسانند. آن‌ها اصرار دارند(بیش از هر کسی به خودشان) ثابت کنند که قادر اند هر کاری را که خواهان آن اند، انجام دهند.
قرمزها واقعاً افراد اجتماعی هستند. آن‌ها از این‌که وقت‌شان را با دوستان بگذرانند لذت می‌برند. خوش‌گذرانی از نظر آن‌ها می‌تواند شامل رقص و پایکوبی در تمام طول شب، جشن به مناسبت‌های مختلف با دوستان یا شبی پرشور و عشق با دوست‌دارشان باشد.
اگرچه قرمزها در روابط اجتماعی‌شان بسیار راحت هستند، اما در مورد احساسات درونی عمیق، این‌گونه نیستند. شاید ایشان نیاموخته اند که افکار و احساسات خصوصی‌شان را به زبان آوردند، یا با دیگران قسمت کنند. برای ابراز احساسات درون‌شان، قدم اساسی این است که حساس و شفاف باشند. قرمزها، عواطف و احساسات‌شان را از طریق بدن فیزیکی‌شان تجربه می‌کنند، و در این راه بسیار موجودات جنسی هستند.
قرمزها در وضعیت تعامل بسیار پرانرژی، خوش‌بین، صادق و وفادار اند. آن‌ها، قدرت و پایداری را توام با اشتیاقی وافر به زنده‌گی، در حد اعلا می‌تابانند. برای قرمزها، هدف از زنده‌گی، تجربۀ تمام و کمال جهان فیزیکی با لذت، اشتیاق و انرژی است. قرمزها واقعاً می‌توانند به بشریت قدرت، نیرو و نشاط انسانیت را نشان دهند.
قرمزها به استقلال و آزادی جسمانیِ فوق‌العاده زیادی نیاز دارند. آن‌ها دوست دارند، تمام مراحل واقعیت فیزیکی را کشف نمایند. آن‌ها هم‌چنین از قدرت، مکاشفه و ماجراجویی لذت می‌برند. قرمزها منحصر به فرد هستند. آن‌ها قادرند خودشان از راه‌های غیرمرسوم ابراز کنند، به طوری که گاهی اصلاً با هنجارهای اجتماعی مطابقت ندارند. به هر حال، قرمزها به نوعی انحصار شخصیتی عادت دارند و در واقع از این طریق شکوفا می‌شوند. عجیب است، به‌رغم میل و گرایشی که به تنهایی دارند، دوستان زیادی دورشان جمع می‌شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.