شش عضو جامعۀ مدنی در لندن فرار کردندرییس مجتمع نهادهای مدنی: مـا مسـوولیت نـداریـم

گزارشگر:دو شنبه 17 قوس 1393 - ۱۶ قوس ۱۳۹۳

نهادهای جامعه مدنی افغانستان می‌گویند، شماری از اشتراک کننده‌گان این نهادها که از کنفرانس لندن دوباره به کشور بر نگشته‌اند، اعضای جامعه مدنی ولایات بوده اند.
عزیز رفیعی رییس این نهادها روز یک شنبه گفت که آنان در قبال اعضای جامعه مدنی که از ولایات به کنفرانس لندن معرفی شده بودند و فرار کرده‌اند مسوولیت ندارند.mnandegar-3
وی افزود، ممکن تعداد افرادی‌که بعد از کنفرانس لندن فرار کرده و یا هم خواستار پناهنده‌گی در بریتانیا شده اند بیش از سه نفر باشد.
او افزود:
« ۴۲ نفر از نهادهای جامعه مدنی افغانستان به اساس انتخابات، انتخاب شدند که از آن جمله ۳۷ تن‌شان توانست ویزه بگیرد دوباره برگشتند، به اساس اطلاعات سه نفر از اعضای جامعه مدنی برنگشتند. «
از سوی دیگر، نجیبه ایوبی رییس کلید گروپ که به نماینده‌گی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس لندن اشتراک کرده بود می‌گوید، از جمع افرادی که دراین کنفرانس اشتراک داشتند، شش تن آنان به کشور برنگشته اند.
خانم ایوبی افزود که در میان افراد فراری اعضای جامعه مدنی ولایات غزنی، ارزگان، ننگرهار و کنر شامل اند.
قبل از این انتقادهای وجود داشت که در انتخاب نماینده‌های جامعه مدنی برای کنفرانس لندن معیار درست در نظر گرفته نشده است.
در همین حال، نهاد مدنی روند سه افغانستان می‌گوید، اعضای جامعه مدنی در کنفرانس لندن به اساس روابط شخصی معرفی شده بودند.
رشاد هویدا یک عضو این نهاد گفت:
« اشخاص که در کنفرانس لندن اشتراک کرده بودند بعضی‌شان اشخاص انتصابی بودند که از ما و اعضای جامعه مدنی افغانستان نماینده‌گی نمی‌کردند و اشخاصی هم در بین شان بود که در حقیقت نماینده‌های جامعه مدنی بودند ولی بعضی کسانی هستند که انحصار کننده هستند و آنها به اساس فعالیت‌های جامعه مدنی نه بلکه به اساس روابط شخصی رفته بودند. «
آقای هویدا می‌گوید که در کنفرانس‌های بین المللی درآینده باید اشخاص طوری انتخاب شوند که قابل اعتماد بوده و در مورد افغانستان معلومات کامل داشته باشند.
در کنفرانس لندن حدود ۶۱ عضو جامعه مدنی اشتراک کرده بودند. آنان در این کنفرانس تاکید کردند که باید کمک‌های جامعه جهانی به گونه شفاف درافغانستان به مصرف برسد.
اما فرار شماری از اعضای جامعه مدنی بعد از نشست لندن، انتقادهایی را درپی داشته و گفته می‌شود که این کار آنان موقف نهادهای جامعه مدنی افغانستان را نیز تا حدی زیر سوال می‌برد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.