بحـث اشتـراک کنـنده‌گـان

گزارشگر:5 سنبله 1393 - ۰۴ سنبله ۱۳۹۳

لطف الله نجفی زاده/مدیر واحد برنامه‌های سیاسی طلوع نیوز

به اجازۀ همه دوستان، می‌خواهم توجه همه را به یک نکته جلب کنم که در تفاهمنامه‌یی که میان هر دو نامزد انتخاباتی امضا شده است؛ بحث رییس اپوزیسیون بسیار جدی است، بنابر این رییس اپوزیسیون در واقع همکار رییس جمهور است و اگر از رهبری مشترک صحبت می‌کنیم نیاز به بحث و مکث روی صلاحیت‌های رییس اپوزیسیون وجود دارد، mnandegar-3شما می‌دانید رییس اجرایی و یا صدراعظم اجرایی کارمند رییس جمهور می‌شود و در این جا همکار رییس جمهور گفته نمی‌شود.
بنابراین هر قدر که ما و شما روی صلاحیت‌های رییس اپوزیسیون صحبت کنیم مه نحوه همکاری رییس اپوزیسیون با رییس دولت چگونه می‌تواند باشد؛ تصویر را برای ما روشن‌تر می‌سازد.

مشکلات در کجا است:
رییس اجرایی نفر رییس اپوزیسیون است و زمانی رییس اجرایی از نگاه ساختار اداری به رییس جمهور گزارش ده می‌باشد پس وفاداری اش به رییس اپوزیسیون چه میشود؛ این موضوع نیاز به بحث بیشتر دارد.
وزاریی که توسط رییس اپوزیسیون به رییس جمهور معرفی می‌شود طبعاً وفاداری اش به رییس اپوزیسیون است و یا هم رییس جمهور.
فکر می‌کنم و تا جایی که ما در جریان هستیم و از صحبت‌های اخیر آقای اشرف غنی برداشتم این است که صلاحیتهای رییس جمهور کم نمی‌شود، حداقل ادعای یک نامزد همین است که رییس جمهور صلاحیت‌های خود را تغییر نمی‌دهد و ما به دنبال تغییر نظام هم نیستیم؛ لویه جرگه‌یی که دو سال بعد برگزار خواهد شد به خاطر قانون‌مند ساختن پست صدراعظم اجرایی است نه به خاطر تغییر نظام سیاسی.
پس، نیاز بیشتر به تعریف صلاحیت رییس اجرایی که در آینده صدراعظم اجرایی می‌شود، است.

قاضی اسماعیل
جناب احمدولی صاحب!
په دغه چارت کی ډیر ښایسته موضوعات راغلی دی، لیکن له ټوله نه مهم موضوع په دغه چارت کی دادی چی داکثریت موضوعات یی د اساسی قانون خلاف دی او ډیر موضوعات یی د اساسی قانون سره په ټکر کی دی.
دلته چی شوراګانی جور شوی دی لکه چی په کرزی حکومت کی هم خلک لپاره چوکی ګانی جور شوی نه د خدمت رسولو لپاره او یو خبره چی حبیبی صاحب وویل آیا جمهوریت ناکامه شوو او که سیستم.
زه وایم چی نه جمهوریت ناکام دی او نه دا سیستم بلکه ناکام د افغانستان سیاسی رهبری ده چی د جمهوریت هغه پروسه چی ملت په ډیر مشکل سره دا مرحه طی کړل لیکن د افغانستان سیاسی رهبری دا له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړله نو مونږ باید اعتراف وکړو چی سیاسی رهبری په دی کی ناکامه ده.
مونږ وایو چی ملی یووالی دولت د شفافو انتخاباتو پر بنسټ راشی نو هغه ته بیا حکومت ویلو شو تراوسه خو یواځی جوړجاړی شوی دی او بیا هم هماغه مشارکتی نظام د ۵۰/۵۰پر بنیاد باندی راځی.
آجندای ملی کنفرانس ته مهم داده چی د دواړ کاندیدانو نه نظارت وکړی. تر اوسه هم کاندیدان هغه خبری ته ایستادګی کوی لکه چی مخ کی هم ول.
آجندای ملی لکه ډیرم قوت او یو افغانی قوت له دغه مسایلو څخه باید نظارت وکړی له دی نه پرته زه مطمین یم چی دواړه کاندید صاحبان اوس هم سره جوړ ندی او ددی نه وروسته هم نه جوړیږی هم په تخنیکی برخه کی او هم په سیاسی برخه کی.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.