دکتور عبدالله بـرنده یـا بازنـده؟

گزارشگر:محمداکرام اندیشمند/ 1 میزان 1393 - ۳۱ سنبله ۱۳۹۳

شماری از هواداران تیم اصلاحات و همگرایی در فضای مجازی از خیانت و معامله بر سر انتخابات از سوی تیم اصلاحات و همگرایی و رهبری آن سخن می زنند و توافق با اشرف غنی احمدزی و پذیرش ریاست جمهوری او را، پذیرش تقلب انتخابات و خیانت به رای مردم تلقی می‌کنند. این دیدگاه و تلقی تا چه حدی درست و واقع گرایانه است و چه بدیلی می‌توانست غیر از آن وجود داشته باشد که دکتر عبدالله و تیم اصلاحات آن را انجام می دادند؟mnandegar-3

دو بدیل می‌توانست جای توافق را بگیرد:
۱- سکوت و پذیرش
۲- اعتراض، مقاومت و جنگ
اما تبعات هر دو حالت بسیار تلخ تر و ناگوار تر از آنچه بود که در توافق سیاسی و تقسیم قدرت انجام یافت.
تیم اصلاحات و همگرایی علی رغم ضعف‌ها و اشتباهات خود، با دوراندیشی و حوصله‌مندی عمل کرد. افغانستان را از بی ثباتی سیاسی و بازگشت به جنگ خونین قدرت نجات داد و حمایت مجدد جامعۀ بین‌المللی را در حمایت از ثبات و توسعۀ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تثبیت و تضمین کرد.
مهمترین نکات پیروزی برای تیم اصلاحات و همگرایی این ها هستند:
۱- قرار دادن نظام سیاسی افغانستان در مسیر تمرکز زدایی قدرت سیاسی که با ایجاد مقام ریاست اجرایی در توافق نامه آغاز یافت و پس از اصلاح و تعدیل قانون اساسی، زمینه برای نظام صدارتی مساعد می‌شود. این، یکی از اهداف و منشور انتخاباتی تیم مذکور بود.
۲- افشای تقلبات سازمان‌یافته و گستردۀ انتخاباتی پس از شش ماه مقاومت و پایداری که حتی احمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات به تقلب و جعل کاری‌های پیچیده و گسترده در انتخابات، اذعان و اعتراف کرد.
۳- ایجاد باور و تعهد به اصلاح قانون انتخابات و تغیر اساسی در سازو کارهای انتخاباتی و دو کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی.
۴- شکست تفکر انحصار قدرت و بطلان دیدگاه تمرکزگرایی قدرت که به صورت علنی در ارگ ریاست جمهوری با امضای توافق نامۀ سیاسی، تحقق یافت. صخرۀ بزرگ و هیولای ناشکستنی تمامیت خواهی بر مبنای برتری خواهی قومی در اثر ایستادگی تیم اصلاحات و همگرایی در هم شکست و جای انحصار و تمامیت خواهی قدرت را، تعادل و تساوی قدرت گرفت. چنین چیزی به آسانی قابل دسترس نبود و تیم رقیب به خصوص رهبری آن، تقسیم قدرت و تمرکز زدایی را به نام اجتناب از شرکت سهامی، به تمسخر می‌گرفت و آن را غیر قابل قبول می‌خواند.
اما آن‌چه که پس از انتقال قدرت به دولت و حکومت وحدت ملی بسیار مهم و اساسی می‌باشد، اجرای توافقات انجام شده است. آیا تیم اصلاحات و همگرایی و به ویژه رهبری این تیم جناب دکتورعبدالله در این مورد با موفقیت گام خواهد گذاشت و در جهت گذر موفقانه به مراحل بعدی توسعه و ثبات سیاسی، با درایت بیشتر عمل خواهد کرد؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.