روان‌شناسی شخصیت‌های قرمز

گزارشگر:نویسنده‌گان: داکتر مطلب برازنده، تینا قیصری، محمد امین - ۰۲ میزان ۱۳۹۱

بخش چهارم

قرمزها معمولاً جذب شخصیت‌هایی می‌شوند که در دامنۀ رنگی آن‌ها هستند (قرمز پُررنگ، قرمز و نارنجی). قرمزها هیجان و تحریک عشق را دوست دارند و به همین روش، زوج‌های متعددی را جذب می‌کنند. اما ممکن است صمیمیت و فهم عمیق‌تر، برای آنان یک چالش باشد. ممکن است تعامل بین دو قرمز هم‌چون یک انفجار یا یک رقابت آتشین باشد. در هر حال، آنان آینۀ یک‌دیگر اند. زردها به‌خاطر سرخوشی و شادابی‌شان به نیروی جنسی و قدرت جسمانی آنان می‌افزایند.
ماجراجوهای نارنجی و برنده‌های قرمز، وقت زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. آن‌ها در این روابطِ نزدیک فضای زیاد و فهم عمیقی را برای یک‌دیگر نیاز دارند. قرمزها برای روابط پرثمر سالم یا تعامل موفقیت‌آمیز با آبی‌ها، نیلی‌ها، ارغوانی‌ها و سفیدها، باید حساسیت و آرامش درونی آنان را درک کنند.
به نظر می‌رسد قرمزها جذب سبزها و سبز پررنگ می‌شوند؛ زیرا آن‌ها تندذهن، برجسته و دارای قدرت درونی هستند. هم‌چنین بنفش‌ها به‌خاطر بصیرت و سرشت بدیعی که دارند به خوبی با قرمزها همراه می‌شوند، گرچه در هر دو وجود عنصر آگاهی الزامی است. بصیرت الاهیِ بنفش و طبیعت جسمانیِ مشتاق قرمز می‌تواند در روی زمین معجزه کند.
عموماً، شخصیت‌های قرمز باید بدانند که دیگران به اندازۀ آنان پویایی فیزیکی و همیّت ندارند. حساسیت و آگاهی آنان از دیگران روابط را رضایت‌بخش می‌سازد.
امور مالی و شغلی
وقتی قرمزها تصمیم به انجام کاری می‌گیرند، در آن کار بسیار دشواری است. آن‌ها نیرویی فوق‌العاده برای به اتمام رساندن پروژه‌ها دارند. آن‌ها دیگران را توسط قدرت ارادۀ شگرف‌شان رهبری می‌کنند. برای شخصیت قرمز «نه» اصلاً پاسخ قابل قبولی نیست. آن‌ها بر موفقیت اعضای گروه مصرّانه، پافشاری می‌کنند و ایشان را به حداکثر تلاش، تشویق می‌نمایند.
قرمزها رهبری‌شان را به واسطۀ بصیرت یا استراتژی اعمال نمی‌کنند، بلکه ابراز آنان اشتیاق و قدرت است. قرمزها اگر ایده‌ها و آروزهای مثبت داشته باشند، موانع را به بهترین شکل مرتفع می‌سازند. آنان هیچ علاقه‌یی به بحث‌های نظری ندارند. قرمزها خلاقانه عمل می‌کنند، اما گاهی این خلاقیت، شکل سنت‌شکنی به خود می‌گیرد. آن‌ها موانع را خود با دست‌های خودشان برمی‌دارند. اگر امور در مسیر مطلوب پیش نرود، قرمزها شکیبایی‌شان را از دست داده، خشمگین و منزجر می‌شوند. این شدت عمل در محیط گروهی منجر به اختلاف نظر می‌شود.
به هر حال، اگر ذهن و عاطفۀشان را منبسط بدارند، قادر اند بسیار خلاقانه و قدرتمند حلّال مشکلات باشند. هرجا که پایداری، اشتیاق و قدرت نیاز باشد، قرمزها با رویی گشاده از عهدۀ آن برمی‌آیند.
وقتی تصمیم می‌گیرند، کاری را از یک مسیر خاص انجام دهند، به سختی می‌توانند گزینه‌ها و راه حل‌های دیگر را بپذیرند. هرچه انعطاف‌پذیر و راحت‌تر باشند، بهتر می‌توانند تغییر مسیرها را بپذیرند و پروژه‌ها را تا اتمام موفقیت‌آمیز، پیش ببرند.
پول، مطلبی مهم و اساسی برای آنان است؛ چرا که در جامعه، بیان‌گر قدرت است. آن‌ها می‌دانند چه‌گونه درآمد خوبی کسب کنند. آن‌ها اغلب یا رهبر هستند یا خودشان تجارتی مستقل دارند. قرمزها اگرچه شرکت فعال در پروژه‌های پرچالش دارند، اما انگیزۀ اصلی آنان پول است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.