روسیه: هیرویین افغانستان یک منبع پولی داعش است

گزارشگر:9 قوس 1393 - ۰۸ قوس ۱۳۹۳

mnandegar-3روسیه می‌گوید که حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث رشد گروهای مسلح هراس‌افگن شده و گروه داعش از هیرویین افغانستان عواید به دست می‌آورد.
اداره فدرالی مبارزه علیه موادمخدر روسیه گفته است: «هیرویینی که در افغانستان تولید می‌شود یک منبع مالی برای گروه داعش شده است و این گروه از این مدرک پول هنگفت را به بدست می‌آورد».
ویکتور ایوانوف رییس مبارزه علیه مواد مخدر روسیه گفته است که مواد مخدری که در افغانستان تولید می‌شود از طریق عراق و بعض کشورهای افریقایی به اروپا انتقال می‌شود و این مواد به عاید بزرگ برای گروه داعش شده است.
به نقل رسانه‌های روسی، ایوانوف همچنین گفته است که حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث رشد گروه‌های مسلح مخالف و هراس افگن شده می‌تواند.
وی افزود: «این آشکار است که بدون جلوگیری مواد مخدر در افغانستان در این کشورها مثل افغانستان، عراق و سوریه….. جلوگیری از جنگ و حل مشکلات جایی برای گفتن ندارد».
این در حالی است که استخبارات اسپانیا نیز در جریان سال روان میلادی در ماه اکتوبر گفته بود که گروه داعش و دیگر گروهای افراطی از مواد مخدر و قاچاق آن تمویل می شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.