پانزده مقام امنیتی هرات تعـیین شـد

- ۰۳ دلو ۱۳۹۳

mnandegar-3سرانجام پانزده مقام امنیتی ولایت هرات به دستور رییس جمهور غنی، تعیین و به کارآغازکردند.
این افراد، به عنوان فرماندهان پولیس پانزده ولسوالی هرات گماشته شده اند.
یک ماه پیش رییس جمهور غنی درسفرش به هرات ودرپی شکایت مردم از افزایش بد امنی و کم کاری مسوولان امنیتی، فرماندهان پولیس پانزده ولسوالی این ولایت را ازکاربرکنارکرد و گفت، این فرماندهان تا تقرر فرماندهان جدید به کارشان ادامه دهند.
عبدالرووف احمدی سخنگوی پولیس ولایت هرات به رسانه‌ها گفته که این فرماندهان تازه به دستوررییس جمهور تعیینو کار خود را آغاز کرده اند.
اوگفت که چهارآمرحوزه وچهارده کارمند پولیس داخل شهرها نیزبه دستور رییس جمهور و ازطریق وزارت امورداخله گماشته شدند.
گفته می شود که رییس جمهور به مقامات محلی هرات دستورداده تا با برنامه‌ریزی دقیق، امنیت را به گونۀ درست دراین ولایت تامین کنند.
آقای غنی در جریان هفتۀ گذشته، آصف ننگ معین پشین وزارت معارف را نیز به عنوان والی فراه گماشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.