نودُ دو درصد مردم خـواهان اصلاحـات انتخاباتی هسـتند

- ۱۸ حوت ۱۳۹۳

یک نظرسنجی که از سوی موسسۀ دموکراسی انترنشنل یا «دی آی» انجام شده نشان می‎دهد که ۹۲ درصد مردم افغانستان خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی هستند.
ذکریا بارکزی، مشاور تخنیکی این موسسه به خبرنگاران گفت: طبق این نظرسنجی هشتاد دو درصد مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی حمایت می‌کنند.
وی افزود: این نظرسنجی در ۳۴ ولایت کشور در اوایل ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته است.
mnandegar-3همچنین، محمدحسن وفایی، با ارایه پیشکشی، گفت: این گزارش جزییات یافته‌های یک نظرسنجی سرتاسری در کشور را ارایه می‌نماید که موضوعات مربوط به انتخابات، سیاست، و آگاهی مدنی انتخاباتی در افغانستان را مورد پژوهش قرار داده بود.
وی افزود: پرسش نامه‌هایی‌که از سوی موسسه انترنشنل آماده شده بود؛ در قالب ۸۲ سوال که بالای ۴۰۲۰ نفر در سطح ۳۴ ولایت در ۱۱۳ ولسوالی از تاریخ ۹ عقرب تا تاریخ ۷ قوس تطبیق شده است.
به گفته وی، ۲۸ درصد از کسانی که با این موسسه مصاحبه کرده اند، فساد در کمیسیون انتخابات را به عنوان بزرگترین مشکل قابل توجه درانتخابات سال جاری بیان کردند؛ ۱۶.۶ درصد نبود اوراق رای دهی، ۱۵.۱ درصد تقلب انتخاباتی را به عنوان بزرگترین مشکل بیان داشتند.
آقای وفایی اظهار داشت: طبق این نظرسنجی، ۸۱.۶ درصد از مصاحبه شونده‌گان به این باوراند که افغانستان به سمت درست به پیش می‌رود که این رقم از نظرسنجی که سال ۱۳۹۱ از سوی این نهاد صورت گرفته بود، ۳۳ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، ۶۲.۱ درصد از مصاحبه شونده‌گان تایید نمودند که نتایج انتخابات بازتاب دهنده خواست مردم بود؛ ۵۷.۶ درصد از آنان به این باور هستند که روند رای دهی بر اساس قومیت در انتخابات سال ۱۳۹۳ نسبت به انتخابات گذشته کمتر نمایان بوده است.
آقای وفایی افزود: طبق این نظرسنجی، فساداداری از مشکلات عمده دولت افغانستان به شمار می‌رود که در رده اول قرار دارد.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۹۴ درصد از مردم افغانستان بالای رییس‌جمهور غنی اعتماد دارند.
بر اساس این نظرسنجی، بیشتر از ۹۰ درصد از مصاحبه شونده‌گان خواهان مشارکت زنان در انتخابات هستند که و۷۵ درصد نیز می‌خواهند که زنان باید بیشتر در امور سیاسی سهیم باشند.
همچنین مسوولان موسسه انترنشنل در مورد اعتماد مردم بالای گروه طالبان نیز از مصاحبه شونده‌گان پرسیده اند که بر اساس آن، ۸۶ درصد از مصاحبه شونده‌گان گفتند که بالای این گروه اطمینان ندارند.
گفتنی است که قبل از این نظرسنجی، نهادهای انتخاباتی نیز از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند که هرچه زودتر اقدام به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نمایند.
قابل ذکر است که انتخابات پارلمانی کشور در بهار سال آینده برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.