وضعیت رقت‌بار بیجا شده‌گان ولایت پنجشیر در پروان

گزارشگر:شنبه 22 حمل 1394 - ۲۱ حمل ۱۳۹۴

مهاجرین و بیجاشده‌گان ولایت پنجشیر که اکنون در دشت باریک‌آب ولایت پروان در زیر خیمه‌ها به سر می‌برند می‌گویند که دولت و هیچ نهادی به حال آنها توجه نکرده است. این مهاجران که پس از رویداد طبیعی ولایت پنجشیر بیخانمان شده‌اند، مدتی را در منطقۀ دشت لنگرخان ولایت پنجشیر و پس از آن در منطقۀ باریک‌آب در ولایت پروان نقل مکان کرده‌اند.
mnandegar-3این خانواده‌ها اکنون در زیر خیمه‌ها روی زمین نمناک باریک آب‌ شب و روز به‌سر می‌برند و از همه امکانات زنده‌گی محروم هستند.
آنان به روزنامۀ ماندگار گفته‌اند که از ابتدایی‌ترین امکانات برخوردار نیستند و نان شب و روز خود را ندارند. این بیجا شده‌گان می‌گویند که فقط مردم محل با آنان همدردی‌هایی ‌داشته است؛ اما هیچ کمکی از جانب نهادهای حکومتی و نهادهای خیریه به آنان نشده است. بیجا شده‌گان که تعدادشان به صدها تن می‌رسد، می‌گویند که هوای سرد زمستان را در زیر همین خیمه‌ها در پروان و پنجشیر سپری کرده‌اند. آنها انتظار داشته اند که از کمک‌های صورت گرفته به آنان برسد و نیز سرپناه به آنان در نظر گرفته شود؛ اما تا کنون هیچ گامی برداشته نشده است. این بیجا شده‌گان می‌گویند که بر اسر ریزش برفکوچ ها در ولایت پنجشیر به خصوص ولسوالی پریان زمینه‌های زراعتی‌شان را از دست داده اند. همچنان خانه‌های شماری از آنها خراب شده است و از تعداد دیگری در معرض تخریب شدن قرار دارد. به گفته این بیجا شده گان، حد اقل برای دو سال دیگر زمینۀ زراعت و مال‌داری در ولسوالی پریان از بین رفته و آنان نمی‌توانند در آنجا زنده‌گی کنند. همۀ بیجا شده‌گانی کی در منطقی باریک‌آب ولایت پروان مهاجر شده اند، ساکنان ولسوالی پریان ولایت پنجشیر هستند.
ولایت پنجشیر در زمستان امسال مورد هجوم برفکوچ قرار گرفت. و لسوالی پریان به شمول دره‌های تل و آریب و لسوالی دره، بیشترین تلفات را داشته‌اند. کمک‌های زیادی به آسیب دیده گان ولایت پنجشیر صورت گرفت؛ اما از سامان دادن و به مصرف رساندن آنها خبری نیست. گرچه مسولان در ولایت پنجشیر گفته اند که کمک‌ها را در روزهای نخست حادثه به آسیب دیده‌گان داشته اند و بعدتر برخی نهادها و افراد کمک‌های شان را به گونۀ مستقل به آسیب دیده‌گان رسانده اند
مقام‌ها در ولایت پنجشیر تاکید می‌کنند که کمک‌های صورت گرفته از طرف نهادها به ولایت پنجشیر برای کمک به آسیب دیده‌گان، محفوظ است و هنوز روند توزیع آن شروع نشده است. والی پنجشیر پیشتر به روزنامۀ ماندگار گفته بود که بعد از تکمیل سروی مکمل این کمک‌ها را بر بنیاد اولویت‌هایی که در نظر دارند، توزیع خواهند کرد. کمک‌های صورت گفته در پنجشیر شامل کمک‌های نقدی و جنسی اند.
اما مهاجران در دشت باریک‌آب ولایت پروان به روزنامۀ ماندگار گفته‌اند که از کمک‌ها صورت گرفته چیزی به دست نیاورده اند. اما انتظار دارند که مسوولان در دولت وحدت ملی برای آنان سرپناه در نظر بگیرند و نیز از کمک‌های صورت گرفته در ساختن مجدد خانه‌های ویران شده در مناطق‌شان استفاده شود.
مهاجران می‌گویند که خطرهای ناشی از ریزش برفکوچ‌ها هنوز پایان نیافته و خطر آمدن سیلاب‌های مدهش و ویرانگر نیز وجود دارد. آنان می‌گویند که برخی از خانه‌های ساکنان ولسوالی پریان در معرض خطر سقوط سنگ‌های بزرگ از کوه‌ها و ریزش کوه و کمر قرار گرفته‌ است. دریا خیزی تهدید دیگری است که آیندۀ زنده‌گی آنان را در آن ولسوالی در دو یا سه ماه دیگر به تهدید مواجه می‌کند. آنان از دولت و نهادهای خیره بین‌المللی تقاضا دارند که به حال آنان توجه کنند، ورنه با مشکلات زیادی در این منطقه (دشت باریک‌آب) مواجه خواهند شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.