بازهم کشت کوکنار در افغانستان ریکورد زد!

گزارشگر:30 میزان 1393 - ۲۹ میزان ۱۳۹۳

اداره ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم گزارش داده است که کشاورزان افغانستان به طور «بی سابقه» ۲۰۹ هزار هکتار زمین را در سال ۲۰۱۳ کوکنار کشت کرده بودند. جان ساپکو، بازرس کل ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که این رقم ۱۹۳ هزار هکتار بیشتر از سال ۲۰۰۷
می باشد. ساپکو در مکتوب‌های عنوانی جان کری وزیر خارجه و چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده امریکا و سایر مقامات ارشد کشورش نوشته استmnandegar-3 که «در سال‌های گذشته، ایالات متحده امریکا و شرکای ائتلافی اش به افزایش کشت کوکنار واکنش هماهنگ نشان داند که منجر به کاهش موقتی سقف تولید تریاک گردید».
او افزود است: «این ریکورد جدید اخیر کشت کوکنار موثریت درازمدت و تداوم تلاش‌های قبلی را مورد سوال قرار می‌دهد».
افغانستان بیش از ۸۰ درصد تریاک غیرقانونی جهان را تولید می‌کند و سود ناشی از این تجارت غیرقانونی در تمویل شورش‌گری طالبان کمک می‌کند. مقامات ایالات متحده امریکا تولید کوکنار را عامل دامن زدن به فساد و بی ثباتی، تضعیف حکومت‌داری خوب و براندازی اقتصاد قانونی می‌دانند.
گفته می‌شود که ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۰۱ به این سو، پس از شروع جنگ علیه تروریسم، ۷٫۶ میلیارد دالر صرف تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کرده است.
جان ساپکو گفته است که اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد ارزش کوکنار زرع شده و تولیدات تریاک را در افغانستان در سال ۲۰۱۳ حدود سه میلیارد دالر برآورد کرده است که افزایش ۵۰ درصدی را نسبت به تولیدات سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۲ این رقم بیش از دو میلیارد دالر تخمین می‌شد.
ساپکو در این نامه اش گفته است: «با خرابی وضع امنیتی در بسیاری نقاط افغانستان و سقف نازل امحای کشت‌زارهای کوکنار، احتمال افزایش بیشتری در سال ۲۰۱۴ می رود».
او گفته است که در یک دهه گذشته، میسر بودن امکانات حفر چاه‌های عمیق افغان‌ها را قادر ساخته است که ۲۰۰ هزار هکتار دشت‌های جنوب غربی افغانستان را به زمین‌های قابل زرع تبدیل کنند که بخش زیاد آن به کوکنار اختصاص داده شده است.
سفارت ایالات متحده امریکا در کابل در نامه‌یی پاسخ به این دریافت‌ها گفته است که افزایش کشت کوکنار و کم شدن تلاش‌ها برای مبارزه توسط مقامات ولایتی «اخبار مایوس کننده» بوده اند. گفته شده است که مقامات امریکایی کمک می‌کنند تا شهروندان دارای قابلیت‌هایی گردند که بتوانند مدیریت مبارزه با مواد مخدر را در درازمدت در دست گیرند.
سفارت امریکا گفته است که مبارزه علیه کشت کوکنار بر تولیدکنندگان تاثیر داشته و در جایی که کوکنار کشت می‌شود، تغییراتی در پی داشته است.
مایکل لومپکین، دستیار وزیر دفاع برای عملیات ویژه و منازعات در جوابیه‌یی گفته است که وزارت دفاع از عملیات ضد مواد مخدر توسط سایر ادارات حکومتی ایالات متحده امریکا حمایت کرده است، اما مسئول مدیریت این مبارزه نبوده است. لومپکین گفت: «به نظر ما، ناکامی برای کاهش کشت کوکنار و افزایش امحای آن به دلیل عدم حمایت حکومت افغانستان از این تلاش‌ها می‌باشد».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.