تأکید شورای امنیت ملی بر هماهنگی میان نیروهای امنیتی

گزارشگر:چهارشنبه 21 دلو 1394 - ۲۰ دلو ۱۳۹۴

شورای امنیت ملی، بر هماهنگی میان فرماندهی‌های پولیس و ارتش تأکید کرده است.
جلسۀ شورای امنیت ملی دیروز تحت ریاست دکتر غنی در ارگ برگزار شد.
براساس خبرنامۀ ارگ، در این جلسه، وزاری سکتور دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور به ویژه ولایات بغلان، هلمند و کندز گزارش دادند.
mandegar-3جلسه تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرار داد و تلاش‌ها، رشادت‌ها و مبارزه هدفمند نیروهای ملی دفاعی و امنیتی را ستودنی دانست و هدایات لازم را جهت دفع تهدیدات امنیتی به قوای دفاعی و امنیتی کشور صادر نمود.
همچنان، در این جلسه بر هماهنگی بیشتر بین قول اردوها، قوماندانی‌ها، کندک‌ها و پوسته‌های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور تأکید شد.
شورای امنیت ملی با توجه به اوضاع امنیتی ولایت هلمند فیصله کرد تا به منظور بررسی اوضاع عمومی ولایت هلمند، هیئت با صلاحیت از ارگانهای ذیربط به آن ولایت سفر نمایند. هیئت مؤظف شد تا نتایج بررسی های خویش را به جلسه بعدی شورای امنیت ملی ارایه نماید.
درین جلسه، با ابراز امتنان از دفتر شورای امنیت ملی و ارگان‌های سکتور دفاعی و امنیتی در زمینه ترتیب و نهایی سازی رهنمود هماهنگی و تقسیم وظایف میان وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در قضایای تروریستی و تخریبی، طرح یادشده مورد تأیید قرار گرفته و هدایت داده شد تا در مطابقت با آن اقدامات عملی در برخورد به قضایایی تروریستی و تخریبی صورت گیرد.
در اخیر، شورای امنیت ملی، با تأکید بر نقش حیاتی پروژه‌های زیربنایی و شاهراه‌های کشور، هدایات لازم را در راستای تأمین امنیت و فراهم‌آوری تسهیلات لازم در تطبیق پروژه های زیربنایی و تامین امنیت شاهراه‌ها به ارگان‌های دفاعی و امنیتی سایر ارگان‌های ذیربط کشور صادر نمود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.