معـــرفی «سرنوشت جنبش‌های اسلامی معاصر»

گزارشگر:هارون مجیدی/ یک شنبه 2 حوت 1394 - ۰۱ حوت ۱۳۹۴

mandegar-3سرنوشت جنبش‌های اسلامی معاصر، تازه‌ترین اثر دکتر محمد قاسم دانش‌بختیاری است که در قطع وزیری و شماره‌گان هزار نسخه به چاپ رسیده است.
دکتر دانش‌بختیاری فرزند جهاد و مقاومت است که چشمان‌اش را در آغوش جهاد گشوده و در زمان مقاومت در سایۀ رهبری و هدایت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود، به رشد و کمال رسیده است.
کتاب «سرنوشت جنبش‌های اسلامی معاصر»، در پی تبیین جنبش و مفاهیم مرتبط آن، پیوند دین و سیاست، ماهیت اسلام؛ سیاسی یا اعتقادی، هدف از ورود دین در حوزۀ سیاست، دولتی دینی/اسلامی، ویژه‌گی‌های نظام سیاسی در اسلام، اسلام و خشونت است.
این کتاب در کنار معرفی جنبش‌های اسلامی، قیام، شورش، انقلاب، کودتا، جنبش و جنبش اجتماعی و موضوعاتی از این دست را نیز روشن می‌سازد.
«سرنوشت جنبش‌های اسلامی معاصر» در ۲۲۰ برگ توسط انتشارات بین المللی سرور سعادت در نوبت چاپ اول در کابل به نشر رسیده است.
دکتر محمد قاسم دانش‌بختیاری می‌نویسد: بیش از یک قرن از تأسیس جنبش‌های اسلامی می‌گذرد. جنبش‌های اسلامی در این مدت در تأسیس نظام سیاسی موفق نشده اند.
به نوشتۀ آقای بختیاری: عدم موفقیت جنبش‌های اسلامی در ایجاد نظام و سیستم سیاسی ناشی از ضعف خود آنها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بوده است که این جنبش‌ها در بخش داخلی موضع‌گیری در مقابل دیگر گروه‌های سیاسی و مذهبی، خشن و مبتنی بر عدم پذیرش آنها بوده است.
آقای بختیاری نویسندۀ کتاب «سرنوشت جنبش‌های اسلامی معاصر» همچنان در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد: از آنجا که در شروع جهاد هیچ موضوعی جز دفاع از اسلام و تمامیت ارضی کشور برایم اهمیت نداشت، به سرعت به صف جهاد پیوستم و با تحمل هر نوع سختی، افتخار بزرگی که آن دوران دارم و بر آن میبالم عدم وابسته گیم به قومیت، مذهب و زبان مشخص بوده است.
دکتر بختیاری در ادامۀ یادداشتش باورش را این گونه بیان می‌دارد که با شکل‌گیری احزاب و جریانات متعدد سیاسی؛ موضوعات سمتی و زبانی در متن جهاد قرار گرفت که باعث کمرنگ شدن معیار فضیلت و تقوا در صف مجاهدین شد.
به نوشتۀ آقای بختیاری: تمامی این مسایل ریشه در گسیل امکانات غرب و کشورهای عرب داشت که سبب نیازمندسازی جبهات به امکانات بیرونی گردید که تا امروز مردم افغانستان را اسیر این فرهنگ وارداتی و جنگ‌های نیابتی کرده است.
دکتر بختیاری در نتیجه‌گیری «سرنوشت جنبش‌های اسلامی معاصر»، نوشته است: آیندۀ جنبش‌های اسلامی بستگی به چگونگی مدیریت چالش‌های داخلی و تعریف رابطۀ شان با خشونت و تروریسم، برخورد با اقلیت‌های دینی و نژادی و تأمین رابطه شان با کشورها و سازمان های بین‌المللی دارد.
به باور آقای بختیاری: در صورتی که این جنبش‌ها در سطح داخلی از خشونت در مقابل مذاهب و گروه‌های دیگر پرهیز کرده و زمینۀ فعالیت آزاد آنها را فراهم کند و در سطح خارجی، با ایجاد مناسبات مسالمت‌آمیز با کشورها و دیگر جنبش‌ها به دنبال پیگیری اهداف والای اسلامی باشند، در این صورت می‌توانند نظام سیاسی اسلامی را تأسیس و آن را با موفقیت اداره کنند.
کتاب «سرنوشت جنبش‌های اسلامی معاصر» نکات مثبت فراوانی در خود دارد که ما در این یادداشت بر آن نیستیم تا آن را به نقد گیریم؛ اما در بسا موارد بی حوصله شدن ویراستار، از حُسن نوشتار کاسته است.
محمدقاسم دانش بختیاری در سال ۱۲۴۱خورشیدی، در منطقۀ مرادخانی کابل زاده شده و سند کارشناسی خود را از بخش حقوق و علوم سیاسی به دست آورده است.
آقای بختیاری سند کارشناسی ارشد خود را در بخش معارف اسلامی و علوم سیاسی گرفته و دکتر جامعه شناسی از دانشگاه امام صادق تهران است.
آقای بختیاری در زمان جهاد و مقاومت افغانستان حضور فعال داشته و در بخش‌های مختلف مسوولیت داشته است که از آن میان، سکرتر اول سیاسی سفارت افغانستان در تهران، مدیر مسوول هفته نامۀ پیام استقلال، مسوول سیاسی شورای انسجام افغانستان، عضو مرکز مطالعات استرتیژیک افغانستان و رییس پالیسی ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۱الی ۱۳۹۴ بوده است.
دکتر محمدقاسم دانش‌بختیاری در کنار کارهای رسمی و پژوهشی استاد علوم سیاسی در شماری از دانشگاه‌های فعال در کابل است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.