سپاس‌گزاری از ورزشکاران مدال آور قهرمان

گزارشگر:یک شنبه 2 حوت 1394 - ۰۱ حوت ۱۳۹۴

نیاد شهید مسعود با همکاری انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان، محفلی را بخاطر تقدیر از ورزشکاران جوان و موفق مان که اخیراً با دست آورد بزرگ مدال های طلا ، نقره و برنز در مسابقات جنوب اسیا از هندوستان به وطن برگشته اند برگذار نمود.
بنیاد مسعود (رح) به این باور است که در این روزگاری سخت و سخت کشور ما ، ورزش و پیروزی این جوانان روزنۀ ایست برای دگر گونی روحی و mandegar-3ذهنی مردم ما که باید بدون تبعیض، از همۀ خانواده ورزش تقدیر نمود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.