چه‌طور از وابسته‌گی عاطفی رها شویم؟

گزارشگر:یک شنبه 15 حمل 1395 - ۱۴ حمل ۱۳۹۵

بخش چهارم و پایانی/

mandegar-3تعویض وابسته‌گی‌های خود را بیاموزید
معمولاً نیازمند بودن به اشخاص ناصالح و یا موقعیت‌های نامناسب، اشتباه است. گاهی اوقات ممکن است که شما در مسیری اشتباه به دنبال راه‌حل بگردید، ولی گاهی هم راه‌حل‌‍یابی باعث می‌شود که شما نیاز خود را بهتر درک کنید و بپذیرید که هیچ منبع خاصی برای رفع نیازهای شما وجود ندارد. به یاد داشته باشید که هر چیزی، قابل تعویض نیست.
انتظاراتِ خود در مورد اشخاص را رها کنید
هنگامی که از لحاظ عاطفی وابسته هستید، احتمال بیشتری دارد که مفهومی از انتظارات غیرواقعی و بیش از حد در مورد اشخاص نیز داشته باشید. این موضوع ممکن است از یک آرمان‌گرایی ساده‌بینانه در مورد ارتباط با اشخاص، روابط عاشقانه و یا موضوعات دیگری که به نظر»قرارداد» می‌رسد، سرچشمه بگیرد.
به موضوعات، با حُسنِ نیت بنگرید و فکر نکنید که در برابرشان موظفید
نااُمیدی یک تجربۀ مشترک برای همه‌گی ماست ولی با توجه به نقاط و محدودیت‌های طبیعی ما، راه خوبی برای بهبود و تغییر رو به بالا برای جلوگیری از انتظار داشتن نیز به شمار می‌رود. به یاد داشته باشید که همه‌گی ما انسانیم و هر کدام از ما سرشار از نقاط زشت و زیبای بسیار است.
تغییر توجه و تمرکز حواس را تمرین کنید
قدرت تمرکز می تواند دردسرساز یا راه‌حل‌یاب باشد. یک روش خوب برای جلوگیری از اتصال بیش از حد به اشخاص یا چیزها؛ تعویض تمرکز حواس به‌طور منظم و یا پرسش‌سازی از خود است، به طوری که هرگز خود را در تنگنای انتخاب‌های محدود قرار ندهید.
یک راه‌حل خوب برای اعتیاد نیافتن به چیزها و اشخاص این است که خود را در مناطق مختلف زنده‌گی‌تان متعادل و متمرکز نگاه دارید. در این موارد، یافتن چیزی که به اندازۀ کافی الهام‌بخش، برای منحرف کردن ذهن‌تان باشد، می‌تواند کمک خوبی به شما برساند.
از دستاوردهای متعدد استقبال کنید
بنیان آزادی، احتمالاً نتیجۀ استقلال است. اگر شما نتایج اصلی از موقعیت‌ها و حالات متفاوت را با نگرشی مثبت بنگرید، آنگاه می‌توانید چارچوب استقلال ذهنی خود را نیز گسترش دهید. هر چیزی که اتفاق می‌افتد، می‌تواند به نتایج خوبی هم منجر شود.
در هر شرایطی آرام و خون‌سرد باشید
قرار دادن دیگران زیر فشار برای رفع نیازهای شما می‌تواند موقعیت‌های خوب را خراب و یا شرایط بد را بدتر سازد. شما می‌توانید به وسیله قوانین رفتاری، به همان نسبت که اشخاص مستقلِ عاطفی دارند، از این‌گونه عواقب جلوگیری کنید.
مهم نیست که چه احساسی دارید، شما همواره می‌توانید به وسیلۀ برقراری یک ارتباط خوب، به طوری که اجازه دهد دیگران آرام و راحت باشند، به توافق با خود برسید.
در زنده‌گی، صبرِ بیشتری داشته باشید
برای استقلال یافتن، ما به زمان و تمرینِ بیشتر نیازمندیم. بخشی به کارهایی که می‌توانند سبب بهبود حال‌مان شوند، بسته‌گی دارد و بخشی دیگر از آن، صبر و شکیبایی در زنده‌گی است. یادمان باشد که هیچ چیز، در یک شب به دست نمی‌آید.
نتیجه‌گیری
هیچ کس کاملاً مستقل نیست، حتا کسانی که به‌ظاهر بسیار «قوی» به نظر می‌رسند. احساس خوب آن‌ها، در بیشتر مواقع، متکی به آن چیزی است که در خود دارند و می‌دانند در صورت نیاز؛ کسی که می‌تواند به ایشان کمک کند، با یک تلیفون ساده، قابل دسترس است.
شما می‌توانید از نتایج چگونه‌گی غلبه بر وابسته‌گی‌های عاطفی بیاموزید که حداقل احساس بهتری می‌تواند به ما ببخشد. در برخی موارد، حتا زمانی که شرایط زیاد مناسب نیست، شما می‌توانید به خود بگویید: «من به دلیل این‌که شرایط مناسب نیست، به اندازۀ کافی شاد نیستم ولی می‌توانم باشم.» این نوع نگرش و رفتار، نیازمند زمان و تمرین است.
اگر شما شادیِ خود را در اولویت بدانید، پاسخ؛ ترکیبی از تنظیم بهترِ احساساتِ شما با تشویق و تمایل به گسترش افقِ نگرش‌تان خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.