لوحه‌ها در هرات «پاک‌سازی» می‌شود

- ۱۳ عقرب ۱۳۹۱

فرهنگ‌سازی باید از مقامات بلند رتبۀ دولتی آغاز گردد، زیرا زمانی که وزرا صحبت می‌کنند بیش از ۳۵ درصد ادبیات گویشی لاتین در صحبت‌شان شنیده می‌شود و مردم عوام از ایشان می‌آموزند.
کمیسیون پاکسازی لوحه‌ها از واژه‌های بیگانه در هرات از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ایجاد شد.
احمد احسان سروریار رییس اطلاعات و فرهنگ هرات در نشست خبری مشترک با حضور وحید احمد آزادانی رییس ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد اداری، مدیر ترافیک، نماینده‌گان شورای ولایتی و مقامات فرماندهی پولیس هرات روز گذشته گفت که هدف از ایجاد این کمیسیون تطبیق فرمان شماره ۴۵ رییس‌جمهور جهت پاکسازی لوحه‌ها از واژه‌های بیگانه می‌باشد.
سروریار گفت که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنک هرات مدت دو هفته از طریق رسانه‌ها برای مردم جهت پاکسازی لوحه‌های شان از واژه‌های بیگانه اطلاع داده شد، اما مردم در این راستا توجهی نکردند، به همین منظور با پیشنهاد این ریاست کمیسیونی از سوی ادارۀ محلی متشکل از نماینده‌گان مقام ولایت، شورای ولایتی، ادارۀ مبارزه با فساد اداری، شهرداری هرات، فرماندهی پولیس، مدیریت ترافیک و دانشگاه هرات ایجاد شد.
وی افزود که نظر به ارزیابی‌های این ریاست، بیست درصد لوحه‌های داخل شهر هرات با اصطلاحات خارجی نوشته شده که قرار است این لوحه‌ها از سوی این کمیسیون پاکسازی شود.
رییس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت که شهرداری هرات در این زمینه بی‌توجه است و اگر همکاری ننماید نظر به فرمان شماره ۴۵ رییس‌جمهور به دادستانی معرفی خواهد شد.
در این حال، سید وحید قتالی نمایندۀ شورای ولایتی هرات از دولت انتقاد کرده و گفت که فرهنگ‌سازی باید از مقامات بلند رتبۀ دولتی آغاز گردد، زیرا زمانی که وزرا صحبت می‌کنند بیش از ۳۵ درصد ادبیات گویشی لاتین در صحبت‌شان شنیده می‌شود و مردم عوام از ایشان می‌آموزند.
گفتنی است که این پروسه پیش از این در چندین شهر بزرگ کشور عملی شده است اما آن گونه که باید موفق نبوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.