تفاهم‌نامۀ انتقال برق از دوشی تا بامیان امضا شد

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ دوشنبه 31 جوزا 1395 - ۳۰ جوزا ۱۳۹۵

تفاهم‌نامۀ انتقال لین ۲۲۰ کیلوولت به ظرفیت ۳۰۰ مگاوات برق از دوشی تا بامیان از طرف مسوولان بانک انکشافی آسیایی با رییس شرکت برشنا به امضا رسید.
این قرارداد دیروز شنبه (۳۰ جوزا/خرداد) در ارگ ریاست جمهوری میان قدرت الله دلاوری، رییس شرکت برشنا و توماس پانیلا رییس بانک انکشاف mandegar-3آسیایی به امضا رسید.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت: انتقال لین برق ۲۲۰ کیلوولت که از دوشی تا بامیان در نظر گرفته شده ۲۰ هزار خانواده و شرکت‌های صنتعی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
آقای عثمانی افزود: انتقال برق به بامیان زمینۀ انتقال برق به سایر مناطق مرکزی را فراهم می‌کند و مردم بامیان می‌توانند از این برق در انکشاف اقتصادی و استفاده در سردخانه‌های میوه و محصولاتِ زراعتی استفاده ببرند.
هم‌چنان، سید سعادت نادری وزیر امور شهر سازی و عضو کمیسیون بررسی برق ۵۰۰ کیلوولتی «تا» گفت: مسیر انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی امضاء شده بود، اما با توجه به اعتراضاتی که این مسیر در پی‌داشت، رییس جمهور اشرف غنی کمیسیونی را جهت بررسی مجدد این مسیر ایجاد کرد.
به گفتۀ او، پس از تکمیل بررسی کمییسیون پیشنهاد می‌کند که به منظور حفظ منافع علیای کشور که تمام مراحل تدارکاتی برق ۵۰۰ کیلوولت «تا» از شمال به جنوب از مسیر سالنگ که پیش از دوسال گذشته اجرا شده، مراحل تدارکاتی این پروژه از حالت تعلیق بیرون شود.
او ادامه داد که به منظور تأمین انررژی برق ولایات مرکزی پروژۀ برق ۲۲۰ کیلوولت دبل سرکیت با ظرفیت ۳۰۰ میگاوات برق با اعمار شبکۀ لین متذکره از مسیری دوشی تا مرکز بامیان از ماه سرطان سال روان شروع تا ماه قوس سال ۱۳۹۸ ختم ‌شود. او افزود: اعمار شبکۀ توزیع برق برای ۲۰ هزار خانواده در بامیان همزمان به آن آغاز ‌شود و نهادهای مسوول وظیفه دارند که طرح انتقال برق به سایر ولایات را تا شش ماه آینده تصویب و کابینه تقدیم کنند.
او گفت با آغاز کار برق حرارتی در آشپشته لین برق ۵۰۰ کیلوولتی از اشپشته تا ارغندی اعمار شود و وزارت مالیه هزینه این پروژه تنظیم و در بررسی وسط سال به پارلمان ارایه کند.
از سوی دیگر، توماس پنیلا رییس بانک انکشاف آسیایی گفت: برنامۀ انرژی در همکاری‌های منطقه‌یی بسیار مهم است و ما به رسانیدن انرژی برای مناطق محروم به ویژه بامیان متعهد استیم که این پروژه برای فعالیت‌های اقتصادی ارزشمند است.
در همین حال، قدرت الله دلاوری رییس برشنا شرکت که جزییات تخنیکی پروژه انتقال برق ۲۲۰ کیلوولتی دوشی تا بامیان را توضیح می‌داد گفت: دیزاین و اعمار سبستیشن ۲۲۰ کیلوولتی و اعمار شبکۀ توزیع برق برای ۲۰هزار خانواده در بامیان توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌شود.
آقای دلاوری افزود: شرکت برشنا پس ازایجاد کمیسیون بررسی مسیر برق ۵۰۰ کیلوولتی «تا» هیأت خود را به بامیان و دوشی فرستاد تا شبستیشن دوشی و بامیان تعین و تکمیل کنند.
رییس شرکت برشنا گفت: به اساس فیصلۀ مشورتی فیشنر که قرار داد خدماتی را با ایشان امضاء شده، این پروژه در وسط اکتوبر سال روان میلادی به داوطلبی فرستاده خواهد شد. هم‌چنان، در اول سال ۲۰۱۷ کار پروژه انتقال برق ۲۲۰ کیلوولتی از مسیر دوشی به بامیان شروع تا حصه دوم سال ۲۰۱۸ ختم خواهدشد.
قرارداد انتقال ۳۰۰ میگاوات برق به ولایت بامیان درحالی امضا می شود که جنبش روشنایی که در واکنش به تغیر مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از ولایت بامیان تا کابل ایجاد شده و در پی هماهنگی برای حرکت‌های اعتراضی گسترده در داخل و خارج افغانستان است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.