غنی در سومین نشست شهری: فساد در رده‌های بالای حکومت نیست!

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ سه شنبه 18 عقرب 1395 ۱۷ عقرب ۱۳۹۵

در حالی که انتقاد از افزایش روبه رشد فساد اداری در کشور بالا گرفته است، رییس جمهوری غنی فساد در رده های بالای حکومت را رد می کند.
رییس جمهورغنی رده‌های بالای حکومت، شورای عالی اقتصاد و کمیسیون تدارکات را از فساد پاک خوانده می‌گوید که فساد در رده‌های پایین و وزارت mandegar-3خانه‌ها وجود دارد.
رییس جمهور محمداشرف غنی دیروز دوشنبه(۱۷عقرب) در سومین نشست ملی شهری صحبت می‌کرد گفت: در سکتور شهری مصرف منابع شفاف صورت نمی‌گیرد و تحرک بوجود آمده در این سکتور کافی نیست.
آقای رییس جمهور افزود: در چند سال گذشته سکتور شهری در خلای بزرگ قرار داشته است و مسوولان آن انتظار داشتند تا یک نهاد خارجی برای‌شان یک تعمیر را اعمار کند.
آقای رییس جمهور سکتور شهری را فاقد یک پالیسی واضح دانسته افزود: نهادهای دولتی ظرفیت مصرف هزینه را به صورت شفاف ندارند و سکتور خصوصی فاقد ظرفیت دیزاین است.
آقای رییس جمهور تصریح کرد که بیشتر ساختمان‌های شهر کابل فاقد کانالازسیون هستند و توان مقامت در برابر زلزله را ندارند.
رییس جمهور غنی با بیان این که ۲۰ شهردار به اساس رقابت آزاد استخدام شده‌ گفت: ۳۰۰ میلیون افغانی در عوایدافزایش آمده است.
آقای رییس جمهور حالت فعلی شهر کابل را اسفبار خوانده اضافه کرد که می‌خواهیم با پیاده کردن راهبردهای جدید، این شهر به عنوان پایتخت افغانستان شهر آبرومند بسازیم.
آقای رییس جمهور با انتقاد از باشنده‌های ساحات وزیر اکبرخان، شهرنو، کارته ۳ و ۴ گفت که خانه‌های‌ آنان بیش از یک میلیون دالر ارزش دارد؛ اما همت قیر کردن سرک‌ها و کوچه‌های‌شان را ندارند، پول صرفیه برق، کتابچه صفایی را به شکل قانونی آن پرداخت نمی‌کنند!
آقای غنی بیان کرد که یک سبک معماری تاریخی در افغانستان باید احیا شود و مساجد کهنه با اساس این سبک ترمیم و مساجد جدید با آن سبک اعمار گردد.
آقای غنی سکتور شهری را سکتور تقاطع شهرها عنوان کرد و گفت که هر کار سه مرحله دارد که شامل تحلیل٬ ساختن پالیسی و تطبیق برنامه‌ها می‌شود، اگر تحلیل درست از کارها صورت نگیرد امکانات بی‌جا مصرف می‌شود.
وی تاکید کرد که برای به تحرک در آوردن شهرها٬ افغانستان نیاز به پول کشورهای خارجی ندارد بلکه نیازمند کارهای هماهنگ میان ادارات سکتوری و مسوولان است.
رییس جمهور از مسوولان ادارات سکتور شهری خواست که ۵مشکل عمدهٔ‌ فرا راه سکتور شهری وجود دارد در اسرع وقت شناسایی کنند تا در کوتاه مدت و وسط مدت حل شود.
رییس‌جمهور در این زمینه گفت: در شورای عالی اقتصاد و کمیسیون تدارکات فساد وجود ندارد، فساد در رده‌های پاپین و وزارت خانه‌ها موجود است٬ جلو مفسدین را بگیرید درغیر آن مفسدین را فاش سازید تاجلو آن‌ها را بگیریم.
رییس جمهور در بخش دیگر از سخنانش گفت: بدون حاکمیت قانون و دستگاه‌قضایی بی طرف و مسلکی، ملکیت مردم را مصوون نگهداشته نمی‌تواینم، ‌ملکیت مردم مصون نیست و اما وعده می‌دهیم که ملکیت فقیرترین شخص این جامعه را مصون می سازیم ومردم مالک جایداد های قانونی خواهند شد.
او گفت که در حال حاضر بیش از ۱۷هزار آپارتمان در شهر کابل زیر کار است و دولت تلاش می‌کند که شهرک‌ها و ساختمان‌های قابل سکونت برای مردم ایجاد کند.
آقای غنی گفت که بررسی اساسی روی آب رسانی و انتقال کثافت شهر کابل روی دست گرفته شده است.
او افزود: چهار اقدام اساسی برای بهبود وضعیت شهری کابل روی دست گرفته شده است که قرار است ۹۰درصد از ادارات به ساحه دارالامان انتقال یابد، پلان‌های اساسی کابل روی دست گرفته شده است که تا دریا و مکان‌های تاریخی دوباره بازسازی شود و روی مسکن مصوون و مسکن قابل استطاعت نیز کار می‌شود.
از سویی هم،وزیر شهرسازی و مسکن می‌گوید که تاکنون این اداره نتوانسته است در عرصه ارایۀ خدمات شهری دستاورد قابل ملاحظه‌یی داشته باشد.
‌ سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی و مسکن نیز در سومین نشست شهری گفت که عمده‌‌ترین چالش٬ رشد نامتوازن، ساکن شدن مردم روستا در شهرها، رشد سریع نفوس شهری، عودت مهاجرین، اعمار ساختمان‌های خودسر، فقر شدید، کم ‌بود مسکن، عدم رعایت قوانین شهری، عدم توجه به محیط زیست و عدم موجودیت زیربناهای شهری می باشد.
او گفت که این وزارت باوجودی که در دوسال گذشته دستاوردهای چشمگیری داشته؛ اما چالش‌ها و کم کاری‌ها هنوز هم دراین اداره وجود دارد.
وی مبارزه با فساد، ‌تکمیل شدن کار برخی از شهرک‌ها ‌آغاز روند توزیع سند ملکیت به ساحات غیر پلانی٬ چاپ اطلس شهرها٬ ایجاد شورای عالی توسعه شهری و هم‌چنان مصرف بودجه انکشافی این وزارت را از دستاوردهای عمده شان عنوان کرد.
آقای نادری گفت که وزارت شهرسازی و مسکن که در گذشته ۱۷ درصد بودجۀ انکشافی را مصرف کرده بود، اکنون در ردیف پیش‌تازترین وزارت‌ها در مصروف بودجه قرار دارد و تا ختم نصف سوم سال مالی ۱۳۹۵، مصرف بودجۀ انکشافی‌ را به ۶۴ درصد می رساند.
او تاکید کرد که وزارت شهرسازی و مسکن برای بهبودی وضعیت شهری ماستر پلان ۶ شهر بزرگ افغانستان را مورد بررسی قرار میدهد.
این درحالی است که در چند سال اخیر شهر کابل یکی از ولایات پرنفوس درافغانستان مبدل شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.