بیست سال دشمنی با مسعود، منافع پاکستان را برباد داد

گزارشگر:سه شنبه 2 قوس 1395 ۱ قوس ۱۳۹۵

از برگه فیسبوک احمد ولی مسعود/
زید حامد، چهرۀ معروف پاکستانی، متخصص امور دفاعی و جهاد افغانستان می‌گوید: “از سال ۱۹۷۵، سرآغاز دشمنی پاکستان با مسعود و دوستی با حکمتیار سرانجام هیچ دوستی در افغانستان برای‌مان باقی نگذاشت و سرمایه‌گذاری‌های ۲۰ سالۀ پاکستان را در افغانستان برباد داد. با ورود طالبان mandegar-3به کابل در ۱۹۹۵ این خصومت به اوج خود رسید. سیاست دشمنی با مسعود، اشتباۀ بزرگ تاریخی حکومات پاکستان به شمار می‌رود که تاوانش را امروز می‌پردازیم.”
با این اعتراف پاکستان، اشتباهات بزرگ تاریخی کشور‌های مختلف در افغانستان یکی پس دیگری دقیقاً به همین انجام رسیده‌اند. امروز ایالات متحدۀ امریکا نسبت به همه نیازمند بازبینی جدی و اساسی سیاست خود در قبال افغانستان می‌باشد. اتحاد جماهیر شوروی سابق، افغانستان را از عینک رهبران حزب دموکراتیک خلق نگریست که سرانجام موجب فروپاشی شوروی، ویرانی افغانستان و دست باز مداخلات پاکستان گردید.
ایالات متحدۀ امریکا، جهاد و مقاومت افغانستان را از دریچۀ پاکستان نظاره می‌کرد که در نتیجه، سبب موج افراطی‌گرایی، تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه شد. آنچه امروز اهمیت حیاتی دارد، از ۱۶ سال به این‌طرف، امریکا، افغانستان را از عینک عدۀ انگشت شمار لابی‌گران واشنگتن–تیکه‌داران سیاست امریکا در افغانستان می‌بیند. بحران امروز در افغانستان دقیقاً زاییدۀ همین دیدگاه است که کشور را هرروز به سقوط نزدیک‌تر می‌سازد.
دولت جدید امریکا، قطعاً نیازمند یک راهبرد جدید در افغانستان است. سیاست امریکا در افغانستان نباید از عینک دودی لابی‌گران منافع شخصی تعبیر گردد، بلکه از مجرای منافع ملی و استراتیژیک هردو کشور به آن نگریسته شود. حمایت از یک دولت ملی واقعی، متوازن در هردو بُعد داخلی و خارجی، فقط بدیلی است که تروریزم را می‌شکند و ثبات می‌آورد.
یادداشت: اعترافات زید حامد در عریان ساختن سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان به شدت آموزنده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.