محمد محقق: تروریستان در دانشگاه‌ها، مساجد و مدارس سرمایه‌گذاری می‌کنند

گزارشگر:روح‌الله بهزاد/ شنبه 13 قوس 1395 ۱۲ قوس ۱۳۹۵

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید، داعش طرح خطرناکی برای تفرقه و جنگ میان فرقه‌های اسلامی در کشور دارد تا از این طریق،منافع‌ خویش را تعقیب کند.
آقای محقق که روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در محفل فراغت شماری از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های خصوصی سخنرانی می‌کرد، گفت که ما در بعد mandegar-3مبارزات فرهنگی و مقاومت فکری با طالبان و داعشیان ضعیف هستیم.
معاون دوم ریاست اجرایی از طرح بازنگری در مضمون «ثقافت اسلامی» که از سوی عبدالحفیظ منصور، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده‌گان مطرح شده، پشتیبانی کرده و گفت: مجهز شدن دانشجویان به سلاح علم و دانشِ اعتقادی و برداشت اعتدالی از اسلام، یک امر ضرورت و جدی است.
آقای محقق خاطرنشان ساخت: نفس دانش و علم، توانایی است، شهروندان باید تا ده سال دیگر به گویه‌یی به سوی علم و دانش حرکت کنند که مقطع کارشناسی برای‌شان بسنده نباشد.
آقای محقق با اشاره به این‌که به هر اندازه‌یی‌که جامعه با دانش زینت بیابد، به همان اندازه توانایی جامعه بیشتر می‌شود، افزود: در کنار علم و دانش، تعهد به وطن و اسلامِ راستین و اعتدالی از موارد عمدۀ دیگر است، چون در بُعد مقاومت فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه‌گان و مبارزۀ نرم‌افزاری با افکار رادیکال دشمن، جامعۀ ما خلع سلاح می‌نماید.
آقای محقق گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا مانند طالب و القاعده و داعش را گروه‌هایی می‌داند که دشمنان اسلام و کشور با برنامه‌ریزی سازمان‌یافته آن‌ها را به داخل افغانستان می‌فرستد که به گفتۀ او، در عرصۀ مبارزه با این گروه‌ها، حکومت ضعیف است و هیچ ابزار و برنامه‌یی هم در این زمینه وجود ندارد.
او اضافه کرد: “داعش، هم در بُعد نظامی، اسلام و ممالک اسلامی را به چالش کشیده است و هم در بُعد فکری. این یک طرح خطرناک برای جهان اسلام محسوب می‌شود، داعشیان تمام فرقه‌های غیر از خود به‌ویژه شیعیان را تکفیر می‌کنند.”
او اذعان داشت: داعشیان از طریق مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد وارد جامعه می‌شوند و مردم افغانستان را به تفرقه و جنگ وا می‌دارد تا در این میان، نفع‌شان را ببرند.
معاون دوم ریاست اجرایی، طالب و القاعده را دشمن قلمداد کرده تصریح کرد: داعشیان با طالب و القاعده یک تمایز آشکار دارد و آن این‌که طالب و القاعده هیچ‌گاه شیعیان را دشمن خطاب نکرده‌اند، اماداعشیان شیعیان را کافر می‌دانند و ریختاندن خون شیعه را نیز مباح.
او خاطرنشان ساخت: “هدف قرار گرفتن شیعیان در طول سالجاری، سازمان‌یافته بوده است، مردم افغانستان باید بیدار باشند که دست دشمنان اسلام در این ترورهای سازمان‌یافته دخیل است، شیعه و سنی در طول تاریخ افغانستان سرنوشت مشترک داشته‌اند، باهم برادر اند و خون‌شان هم در کنار هم ریخته هست.”
آقای محقق مجهز شدن دانشجویان به “سلاح علم و دانشِ اعتقادی و برداشت اعتدالی از اسلام” را یک ضرورت جدی دانسته گفت: گروه‌های تروریستی در دانشگاه‌ها، مساجد و مدرسه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما همۀ ما در مقابل‌شان خلع سلاح استیم.
او بیان کرد: دشمنان، باسواد به جنگ ما آمده‌اند، داعشیان بیشترشان باسواد هستند و از آخرین تکنالوژی استفاده می‌برند، بناٌ نسل جوان باید با دانش اسلامی مجهز شوند و بفهمند که با آن‌ها چگونه مبارزه کنند.
معاون دوم ریاست اجرایی با استقبال از اظهارات اخیر عبدالحفیظ منصور، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده‌گان که ضرورت بازنگری در محتوای مضمون «ثقامت اسلام» در دانشگاه‌ها و مدارس دینی کشور را مطرح کرده بود، گفت: “حفیظ منصور علیه ثقافت اسلامی به پا نایستاده است، بلکه در برابر افراطیت و رادیکالیسم ایستاده است که به باور من، کار درخور ستایش است.”
او گفت: آموزه‌های داعشیان و القاعده و طالب، آموزه‌های استکباری و استعماری است، قرآن کریم می‌فرماید که هرکسی اظهار اسلامی می‌کند،برایش نگوید که مسلمان نیست، امام ابوحنیفه می‌گوید، هرکسی که رو به طرف قبله نماز می‌خواند را تفکیر نکنید، پس با کدام سند مسلمان امروز تفکیر می‌شوند؟
در چند نوبت از حملاتی که در کابل صورت گرفت و بعداً گروه تروریستی داعش مسوولیت آن را به دوش گرفت، جاهای مقدس شیعیان افغانستان آماج قرار داده شد که به باور بسیاری از آگاهان و نماینده گان مردم در مجلس، گروه‌های تروریستی در تلاش تفرقه اند تا درگیری‌ها و تقرفه اندازی‌های مذهبی را در افغانستان شعله‌ور سازند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.