نماینده ویژۀ رییس‌جمهور: حقوق بانوان در جامعه نهادینه شود

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ چهار شنبه 24 قوس 1395 - ۲۳ قوس ۱۳۹۵

نشست انسجام و حمایت از کودکان و زنان بی‌بضاعت دیروز سه‌شنبه (۲۳ قوس) در کابل برگزار شد.
در این نشست، شمار زیادی از بانوان، مسوولان دولتی و مدافعان حقوق زنان اشتراک کرده ‌بودند.
احمدضیا مسعود نماینده ویژۀ رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، در این نشست گفت: مردم افغانستان در طول سالیان متمادی با mandegar-3شرایط نامساعد از حق زنده‌گی محروم بوده‌اند.
آقای مسعود بیان کرد که در این سالیان زنان که قشر بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، از حق اجتماعی محروم بوده‌اند و این کار باعث شده که بانوان از ارتقای ظرفیت باز بمانند.
به گفته او، جنگ‌های تحمیلی از طرف نهادهای استخباراتی کشورهای منطقه به نام دین بالای مردم افغانستان تحمیل شده و گروه‌های دهشت‌افگن به ‌نام دین خشونت و کشتار را در میان مردم ترویج داده اند.
نماینده خاص رییس‌‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب بیان کرد که تمام اعمال دهشت‌افگنی که در افغانستان تحمیل شده، به‌خاطر به دست آوردن منافع کشورهای منطقه بوده است.
آقای مسعود خاطرنشان کرد که زنده‌گی حق مسلم هر انسان است که خداوند برایش‌ انعام کرده و هیچ فردی حق گرفتن آن را ندارد، زنده‌گی انسان‌های امروزی مبتنی بر دانش و آگاهی است؛ اما گروه‌هایی هستند که در جامعه با دانش و آموختن بانوان مخالفت می‌کنند.
او گفت: ما وقتی می‌توانیم حمایت از زنان و کودکان را ادعا کنیم که حقوق بانوان را در جامعه نهادینه سازیم و نگذاریم که از کودکان استفاده ابزاری شود.
آقای مسعود پیشنهاد کرد که برای ارتقای ظرفیت زنان باید نهادهای ملی و بین‌المللی کار کنند و حضور زنان را در نهادهای دولتی و غیردولتی چشمگیر سازند.
او بیان کرد که کمپاین هدفمند برای رفع خشونت در برابر زنان از طرف نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها باید راه‌اندازی شود. برای حضور بانوان در نهادهای آموزشی و عدلی قضایی باید تلاش صورت گیرد و نقش بانوان در سطوح مختلف رهبری ادارات خدمات ملکی افزایش یابد.
آقای مسعود در ادامه اضافه کرد: کودکان که آینده سازان کشور هستند، باید مورد حمایت دولت قرار گیرند و زمنیه‌های آموزش و پرورش برای‌شان به صورت مسلکی و حرفه‌یی مساعد شود.
او گفت که از سوءاستفاده از کودکان توسط افراد کسبه‌کار و سودجو باید جلوگیری شود.
آقای مسعود افزود که فقر در خانواده‌ها و بی‌سرنوشتی و بیکاری، عامل عمده‌یی است که کودکان را مجبور به دست زدن به کارهای شاقه می‌کند.
او گفت که دولت با حمایت از بانوان بی‌بضاعت می‌تواند باعث حمایت از کودکانی ‌شود که به این چالش‌ها دچار هستند.
آقای مسعود بیان کرد که کودکان باید از موضوعات تبعیض قومی و سمتی دور نگهداشته شوند و کمپاین محو خشونت در برابر کودکان باید از طرف نهادهای مسوول راه‌اندازی شود.
این در حالی است که در حال حاضر بیش از سه میلیون کودک در افغانستان مصروف کارهای شاقه هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.