وظیـفه وحیدی تعلیـق شد

گزارشگر:سه شنبه 14 جدی 1395 - ۱۳ جدی ۱۳۹۵

رییس‌جمهور غنی وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی را به حالت تعلیق در آورده است.
سخنگوی ریاست‌ جمهوری گفته که حکومت افغانستان به منظور بررسی اتهامات فساد در وزارت مخابرات و تکنالوژی، وظیفه عبدالرزاق وحیدی، سرپرست این وزارت را به حالت تعلیق در آورده است.
mandegar-3هارون چخانسوری گفت: به خاطر تأمین فضای شفافیت و بی‌طرفی در کار هیأت تحقیق در وزارت مخابرات، تا تکمیل‌شدن تحقیقات وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به تعلیق در آمد.
دیروز هیأتی از سوی رییس‌جمهور به وزارت مخابرات افغانستان اعزام شده تا روند کاری و اقدامات انجام شده توسط عبدالرزاق وحیدی را بررسی کند.
تاکنون وزارت مخابرات و تکنالوژی در این خصوص ابراز نظر نکرده است.
گفتنی است که قبل ازاین نیز گفته‌هایی وجود داشت که وزیر مخابرات وتکنالوژی در بخش استخدام کارمندان این وزارت مداخله می‌کند اما براساس گزارش‌ها از یک سال به این سو پروسه استخدام در این اداره از سوی رییس جمهور متوقف شده است.
آقای وحیدی پیشتر به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت مخابرات از سوی مجلس سلب اعتماد شد.
چند روز پیش رییس جمهوری وظیفه عتیق‌الله خواصی معین اداری و مالی وزارت انکشاف دهات را به حالت تعلیق در آورد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.