وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی: جنگ در چند ماه یک میلیارد افغانی به تأسیسات عامه خسارت وارد کرده است

گزارشگر:دوشنبه 20 جدی 1395 - ۱۹ جدی ۱۳۹۵

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی می‌گوید که در چند ماه گذشته بیش از ۱ میلیارد افغانی به تاسیسات عامه‌المنفعه خساره وارد شده است.
ویس برمک، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی روز یکشنبه (۱۹جدی) در یک نشست خبری گفت که در یازده ولایت کشور به تاسیسات mandegaar-3عام المنفعه خساره وارد شده است.
آقای برمک افزود: “در اثر جنگ‌هایی که در طول چندماه گذشته به ویژه در تابستان صورت گرفته، در یازده ولایت در حدود ۱٫۶ ملیارد افغانی یا ۲۵ ملیون دالر امریکایی به تاسیسات عام‌المنفعه خساره وارد شده‌است.”
آقای برمک همچنان گفت که در سال جاری برای رسیده‌گی به حوادث طبیعی بیش از ۱ میلیارد افغانی پول اختصاص داده شده است که احتمال افزایش حوادث در ولایات وجود دارد.
وی تأکید کرد که در آغاز این مقدار پول در بودجه بیش از ۷۰۰ میلیون افغانی در نظر گرفته شده بود اما به دلیل افزایش حوادث، خصوصا حوادث امنیتی و بالارفتن میزان بی‌جاشد ‌گان، این رقم به بیش از ۱میلیارد افغانی افزایش یافت.
وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی اطمینان میدهد که برای زمستان پیش رو اقدامات پیشگیرانه از حوادث احتمالی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد:” برای زمستان پیش رو به خاطر پیش‌گیری از حوادث، حکومت ۱۲۲ ملیون افغانی را در نظر گرفته که در سه کتگوری ۲ میلیون، ۳ میلیون ۵ میلیون افغانی نظر به آسیب‌پذیری ولایت‌ها برای ‌شان اختصاص داده شده تا در صورتی که اتفاقی رخ بدهد، چی امنیتی باشد یا طبیعی از این هزینه استفاده صورت گیرد.”
او گفت که تا دو هفتۀ دیگر سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان فراخوانی را به خاطر جلب کمک‌های بشردوستانۀ جامعۀ بین‌المللی نیز راه‌ اندازی خواهند کرد.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که افغانستان در سال جاری به دلیل جنگ ها و فعالیت گروه های هراس افگن در اکثریت ولایات بیشترین بجاشدگان داخلی را در خود دارد.
برعلاوه این افغانستان یکی از کشورهای است که در هرفصل سال شاهد رویداد های طبیعی همچون برف کوچ، سیلاب، لغزش زمین می باشد که تلفات و خسارات جانی و مالی در پی دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.