رییس جمهور غنی در محفل قدردانی از شهدای ارتش به دشمنان: این خاک گورستان شما خواهد بود!

گزارشگر:حمدالله نورستانی/ سه شنبه 21 جدی 1395 - ۲۰ جدی ۱۳۹۵

چهارده باب اپارتمان از سوی رییس جمهور غنی برای وارثان شهدای ارتش افغانستان توزیع گردید.
در نشستی که دیروز دوشنبه (۲۰ جدی) به مناسبت قدردانی از شهدای ارتش کشور تدویر یافته بود محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور گفت: رسیده‌گی به مشکلات نیروهای دفاعی و امنیتی که در دفاع از مردم و کشور شان مشغول وظیفه اند از اولویت‌های ما می‌باشد.
manegar-3رییس جمهور غنی افزود: توزیع چهارده باب اپارتمان برای وارثان شهدای ارتش به مسابۀ قسط اول این برنامۀ بزرگ است و صدها خانوادۀ دیگر نیز مستحق این هستند. رییس جمهور غنی تعهد سپرد که در برنامۀ خانه سازی سال آینده خانواده‌های شهدا و منسوبین دفاعی و امنیتی را در اولویت قرار خواهد داد.
به گفتۀ آقای غنی، برای رسیده‌گی به مشکلات و چالش‌های که فراراه نهادهای امنیتی به خصوص وزارت دفاع ملی وجود داشته، در دوسال گذشته تغیرات بنیادی به وجود آمده است. از جمله به کمیسیون تدارکات وزارت دفاع توجه خاص صورت گرفته است. در شش ماه گذشته در کمیسیون تدارکات وزارت دفاع هفت صد کارمند تبدیل و تغیر شده که بیشتر از سه سال در این وظیفه بوده‌اند.
آقای رییس جمهور با بیان اینکه به کارهای اساسی دیگر نیز در این عرصه نیاز است، افزود: گسترده‌گی فساد در وزارت دفاع هیچ گاهی مورد قناعت من و سربازان ارتش نمی‌باشد وباید مبارزۀ جدی و همه جانبه در این عرصه صورت گیرد.
او گفت: لازم و ضروری است تا اقدامات که باعث کاهش تلفات در صفوف نظامیان کشور میشود را مد نظر بگیریم. ارتش افغانستان به مصابۀ یک خانواده است و رسیده گی به هر شهید و مراقبت از هر زخمی وظیفه تمام ما است، قربانیان ارتش برای یک قریه و یا یک ولایت و یا برای یک نسل نبوده بلکه ایثار وفداکاری آنان برای یک افغانستان آزاد و مستقل بودهاست.
رییس جمهور غنی گفت: ما تلاش داریم تا در تمامی بیمارستان‌های نظامی بهترین دارو برای سربازان دفاعی کشور توزیع گردد، زیرا داروهای بیکیفیت قابل قبول نمی‌باشد.
اقای غنی تصریح کرد که سیاست‌های قومی، تبعیض و اختلافات در بین ارتش ملی کشور جای ندارد، مردم افغانستان از کنفرانس وارسا استقبال کرده اند و این موفقیت را منسوبین دفاعی کشور خاصتاً سربازان ارتش ملی کشور با خون خود کمایی کردهاند.
او خاطر نشان کرد که پیام ما به دشمنان افغانستان واضح است، دوسال پیش محاسبۀ غلط کردید، پارسال محاسبه غلط کردید، اگر به این خاک به هدف شوم بنگرید، این خاک گورستان شما خواهد بود!
همچنان، عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی گفت: وزارت دفاع افغانستان در امر رسیده‌گی به بازمانده‌گان شهدای نیروهای امنیتی اقدامات جدی انجام داده است.
آقای حبیبی افزود: رسیده‌گی به فرزندان نیروهای امنیتی، توزیع نمرات رهایشی، اهدای بورسیه‌های تحصیلی و کمک نقدی برای اعمار منازل آنها، اعزام وارثان شهدای نیروهای امنیتی به حج از مواردی است که به گفتۀ وزیر دفاع ملی برای باز مانده‌گان شهدای نیروهای امنیتی در نظر گفته شده است.
از سویی هم، جنرال قدم شاه شهیم رییس ستاد مشترک ارتش گفت: پاسبانی از باورهای دینی و ملی از مواردی است که نیروهای امنیتی ما بالای آن تمرکز بیشتر دارند.
آقای شهیم افزود: نیروهای امنیتی کشور همواره در دفاع و حراست از حریم مقدس خود جان فشانی کرده‌اند و تا زمانی که دشمنان این سرزمین را از کشور خود بیرون نکنند آرام نخواهند نشست.
رییس ستاد مشترک ارتش بیان داشت: نسلی که امروز در ساختن یک افغانستان آرام و مرفع تلاش به خرچ میدهند، همانا فرزندان صدیق این کشور در صفوف نیروهای امنیتی هستند.
آقای شهیم بیان کرد که مسوولیت ما به عنوان دست اندرکاران امور دفاعی تنها با برگزاری محافل خلاصه نمی‌شود، برای ما لازم است تا مسوولیت بیشتر را در قبال شهدا و معلولان نیروهای امنیتی در نظر بگیریم.
او گفت: رسیده‌گی به خانواده‌های شهدا در اولویت کار ما قرار دارد، زیرا این خانواده‌ها الگوی مبارزه در برابر دشمنان این کشور هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.