افزایش اتهام‌ها بر شورای عالی صلح /وحید مژده: طالبان برای تسهیل عملیات انتحاری برخی افراد را خریداری می‌کنند

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ چهار شنبه 29 جدی 1395 - ۲۸ جدی ۱۳۹۵

شورا عالی صلح تاهنوز یک نهاد قابل اعتماد برای مردم افغانستان نبوده است.
برخی از آگاهان و اعضای کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان با بیان این‌ مطلب به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که شورای عالی صلح یک نهاد غیر قابل اعتماد است.
آنان باور دارند که شورای عالی صلح با هزینۀ هنگفتی که صرف می‌کند دستاوردی برای مردم و دولت نداشته است.
mandegar-3این درحالی است که یک عضو مجلس سنا که همزمان عضو شورای عالی صلح نیز است، ادعا کرده که برخی از اعضای شورای عالی صلح حامیان طالبان هستند و فرزندانشان فرماندهان ارشد طالبان در هلمند می‌باشد.
وحید مژده آگاه مسایل سیاسی در مصاحبه با رورنامۀ ماندگار می‌گوید: شورای عالی صلح از آغاز تأسیس تا هنوز یک نهاد غیر قابل اعتماد برای مردم بوده است.
آقای مژده افزود: در مورد آنچه که از طرف یک عضو شورای عالی صلح و مجلس سنا صورت گرفته باید وضاحت بیشتر داده شود و چهره افرادی که فرزندانشان فرماندهان طالبان هستند و خودشان در شورای عالی صلح حضور دارند، افشا شود.
آقای مژده باور دارد که دولت از چنین مسأله‌یی بی‌خبر است؛ در گذشته در سال(۲۰۰۹) دولت برای برخی از فرماندهان طالبان پول می‌داد و برنامه این بود که با دادن پول و برخی امتیازات می‌خواستند، فرماندهان طالبان را متمایل به پروسۀ صلح کند.
او گفت: این موضوع به حدی بود که برخی از فرماندهان طالبان در پاکستان پول دار می‌شدند و از این طریق فرزندانشان در پاکستان به مدرسه‌های مدرن می‌رفتند و منازل با قیمت بلند به کرایه می‌گرفتند.
آقای مژده هرچند حضور برخی از بسته‌گان اعضای شورای عالی صلح و مقامات دولتی را در صفوف طالبان رد نمی‌کند؛ اما می‌گوید: برخی افراد مهم طالبان از قبیلۀ اچکزی و فرماندهی عمومی طالبان در حال حاضر به دست افراد از قبیلۀ نورزی است؛ اما شمار زیاد از این قبیله‌ها در سمت‌های دولتی قرار دارند و این روابط در اجتماع لویه قندهار یک امر معمول است.
آقای مژده رسیدن افراد انتحاری را تا نزدیک‌ترین و مشخص‌ترین مکان پرسش برانگیز می‌داند؛ اما می‌گوید در رسیدن افراد انتحاری تا نزدیک‌‎ترین و امن‌ترین مکان‌ها تنها دست اعضای شورای عالی صلح دخیل نبوده بلکه دست‌های دیگر نیز در این امر همکاری می‌کنند.
این آگاه مسایل سیاسی باور دارد که طالبان برخی افراد را خریداری می‌کنند و توسط آن‌ها مواد منفجره خود را تاهدف مشخص انتقال می‌دهند.
او گفت: احتمال دارد اعضای شورای عالی صلح در انتقال افراد انتحاری دخیل باشند؛ اما افراد و مقامات بلند رتبۀ دولتی نیز در این عرصه دخیل هستند.
آقای مژده از کسانی که تنها ادعاها را مطرح می‌کنند خواست تا در این مورد با جزییات بیشتر به افشا چهرۀ افراد بپردازند در غیر صورت کتمان از حقیقت خدمتی است برای دشمنان کشور.
هم‌چنان، برخی از اعضای کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان شورای عالی صلح را نهاد بی‌اعتماد دانسته می‌گویند که از آغاز تأسیس تا هنوز این شورا با مصرف هزینۀ هنگفت دستاوردی نداشته است.
علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان، هرچند حضور فرزندان برخی از اعضای شورای عالی صلح را به عنوان فرماندهان ارشد گروه طالبان رد و تایید نمی‌کند؛ اما دست برخی از مقاماتا بلند پایۀ حکومتی را در انتقال افراد انتحاری تا ساحات مهم کابل دخیل می‌داند.
آقای قاسمی می‌افزاید: اگر دست مقامات حکومتی و برخی چهره‌ها در انتقال افراد انتحاری دخیل نباشد توان رسیدن بر مکان‌های مهم را ندارند.
به گفتۀ این عضو کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان، با آن‌که هزینۀ هنگفتی مالی صرف شورای عالی صلح می‌‍‌شود؛ اما این شورا هیچ دستاوردی در طول زمانی که ایجاد شده نداشته است.
این در حالی است که پیش از این شیرمحمد آخندزاده عضو مجلس سنا ادعا کرده بود که برخی از اعضای شورای عالی صلح حامی گروه طالبان هستند.
او گفته بود که فرزندان برخی از اعضای شورای عالی صلح فرماندهان ارشد طالبان در هلمند هستند. این عضو مجلس سنا ابراز نگرانی کرده که افراد انتحاری توسط موترها این چهره‌ها به اهداف مشخص در کابل انتقال می‌یابد.
او گفته که برای اثبات این موضوع اسناد و مدارک موثق در اختیار دارد.
اما، امین‌الدین مظفری سخنگوی شورا عالی صلح گفته است که اعضای شورای عالی صلح توسط رییس جمهور غنی انتصاب شده و ادعاهای که در برابر این افراد صورت می‌گیرد به اسناد و شواهد معتبر نیاز دارد. پیش از این حکیم مجاهد عضور شورای عالی صلح به دلیل حمایت از طالبان برکنار شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.