احمد ولی مسعود در دیـدار با شـورای مجاهدین ولایت پنجشیــر: نسل نو، داعیه مقاومت برای عدالت را ادامه دهد

گزارشگر:یک شنبه 3 دلو 1395 - ۰۲ دلو ۱۳۹۵

احمدولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود با اعضای شورای مردمی مجاهدین پنجشیر دیدار کرد. او درین دیدار ضمن حمایت از ابتکار شورای مجاهدین پنجشیر، گفت: آنانی‌که دیروز عملاً در میدان‌های جهاد و مقاومت و دفاع از این سرزمین قربانی دادند و امروز نیز در میان مردم خویش mandegar-3احساس مسوولیت دینی، وطنی و مردمی می‌نمایند، قابل حمایت اند.
اقای مسعود به اعضای این شورا پیشنهاد کرد که به خاطر تقویت هرچه بیشتر پیوندها با سایر مجاهدین و مقاومت‌گران و شورای‌های مردمی سراسر کشور، باید بنیاد شهید مسعود را منحیث یک هویت کلان، یک مرجع مشروعیت بخش، یک باشگاه فکری، یک محور مردمی در سطح ملی حمایت نمایند.
آقای مسعود خطاب به حاضرین گفت که شما همه میدانید که طی ۱۵ سال گذشته نام مسعود شهید، برای همه منبع هویت بخش، الهام بخش و مشروعیت بخش، بوده است. برادرانی به نام جانشین آمرصاحب شهید، برادرش و یا هم دوستش بر سکوی قدرت تکیه زدند. بنابرین حالا زمان آن رسیده است که این نام و این خرمن معنوی، در چارچوب بنیاد شهید مسعود به یک نهاد مبدل گردد تا دیگر متحدانه، همه در سطح کلان تصمیم گیر باشیم.
او گفت که در سخت ترین شرایط روزگار تاریخ پُر خم و پیچ این سرزمین، آمرصاحب از آوان نوجوانی با طبعیت دین باوری اش به خاطر عدالت در مقابل دین‌ستیزان مبارزۀ خود را آغاز نمود. در جوانی با اندیشه‌های دینی و احساس وطنى در مقابل تجاوز قشون سرخ به جنگ سرد رفت. در سنین پخته‌گی در برابر طالبان، مقاومت ملی تشکیل داد و در جنگ ضد تروریزم و حامیان بیرونی شان، جان خود را در دفاع از این کشور و مردم قربانی نمود.
در هرسه مرحلۀ زنده‌گی مبارزاتی، جهادی و ملی اش، محور و پایۀ اصلی سیاست و رهبری اخلاقی اش را، باور های دینی، عدالت محوری، وطنخواهی، آزادی و استقلال خواهی شکل داد و تا پای جان بر اصول خویش استوار باقی بماند و لحظۀ هم دست از مقاومت برای عدالت برنداشت.
احمدولی مسعود گفت که هرچند طی فاصلۀ ۱۵ سال از شهادت قهرمان ملی، جای داعیۀ بزرگ مردمی مسعود شهید را بخشی از خودخواهی‌ها و قدرت طلبی‌های فردی گرفت؛ اما امروز بر نسل جوان و جدید است تا با آسیب‌شناسی ۱۵ سال اخیر، داعیه مقاومت برای عدالت را با فرآورده های علمی و گام های عملی، در چارچوب تشکیلات فرهنگی و سیاسی ادامه دهند تا کشور بیش از این غرق خواهشات خودی و آجنداهای بیگانه نگردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.