دادستانی کُل: واردکننده‌گان داروی بی‌کیفیت مجازات خواهند شد

گزارشگر:هارون مجیدی/ دوشنبه 4 دلو 1395 ۳ دلو ۱۳۹۵

شماری از شهروندان افغانستان از فروش داروهای بی‌کیفیت در کشور شکایت کرده و می‌گویند، با آن‌که داروها را به قیمت بسیار بلند خریداری می‌کنند، اما هیچ نوع اثر مثبت بر بهبود صحت‌شان ندارد.
در این حال، پزشکان به این باور اند که داروهای دارای کیفیف پایین سبب بروز بیماری‌های گوناگون شده و عوارض جانبی مصرف دارو را بیشتر می‌سازد.
mandegar-3احمد صمیم، یکی از شهروندان کابل می‌گوید، تجویز داروهای بی‌‌کیفیت، شهروندان را سرگردان ساخته و به همین دلیل افرادی که از وضعیت مالی بهتر برخوردار باشند، مجبور اند جهت تداوی به سایر کشورها سفر کنند.
شفیق، شهروند دیگر کابل نیز می‌گوید، بارها اتفاق افتاده که مقدار زیاد دارو خریداری کند و برای مداوی یک بیماری به چندین پزشک برود، اما داروها هیچ اثر برای بهبودی او نداشته باشند.
او می‌گوید که در بسا موارد با مصرف داروهای بی‌کیفیت به بیماری‌های دیگر گرفتار شده است.
این شهروند از مسوولان می‌خواهد تا کسانی که در واردکردن و فروش داروهای بی‌کیفیت نقش دارند را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند و هم‌چنان از مسوولان در وزارت صحت می‌خواهد تا همه داروهای بی‌کیفیت را از سطح شهر جمع‌آوری و نابود کنند.
اما، مسوولان در وزارت صحت عامه، موجودیت داروهای بی‌‌کیفیت در داروخانه‌های شهر کابل را تایید می‌‌کنند و می‌گویند که نمی‌توانند جلو ورود داروها بی‌کیفیت را بگیرند.
مسوولان این وزارت می‌گویند که در سراسر کشور ۸۰۰ شرکت داروی بی‌کیفیت وارد می‌کنند.
داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامۀ کشور با انتقاد از این‌که چندین مرجع بر واردات دارو در افغانستان نظارت دارند، می‌گوید که این وزارت یک طرح جدید برای نظارت بر واردات دارو را ارایه کرده و مراکز کنترل کیفیت را نیز در شهرهای بزرگ، شهرهای مرزی افغانستان و شهر کابل ایجاد کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد داروهای وارداتی به‌شکل قاچاق به‌ویژه از پاکستان و ایران وارد می‌شوند.
به گفتۀ مسوولان، قاچاق دارو یک چالش بزرگ برای وزارت صحت عامه و بازرگانان است، زیرا ممکن است داروهای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته، از این طریق وارد افغانستان شوند.
در این حال، مسوولان در دادستانی کُل اعلام کرده‌اند که فروشندهگانِ دارو و مواد غذایی بی‌کیفیت مجازات می‌شوند.
مسوولان در ادارۀ دادستانی کُل کشور می‌گویند، پس از این با کسانی‌که دارو و مواد غذایی بی‌کیفیت و یا تاریخ تیرشده را در کشور وارد و به‌فروش برسانند، برخورد جدی و قانونی شده و مجازات می‌شوند.
این اداره با نشر خبرنامه‌یی هم‌چنان گفته است که فرید حمیدی، دادستان کُلِ کشور گفته است که این موضوع در نشست شورای عالی دادستانی کشور مطرح شده و فیصله گردید که هیچ‌کسی حق ندارد مواد غذایی و داروهای بی‌کیفیت و تاریخ تیرشده را در کشور وارد و یا به فروش برساند.
آقای حمیدی گفته است که وظیفۀ ادارۀ دادستانی حمایت از حق صحت و حیات شهروندان کشور بوده و با متخلفان برخورد جدی می‌شود.
پیش از این، کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اعلام کرده بود که قاچاق دارو در کشور به گونۀ سرسام‌آور جریان دارد. بر بنیاد گزارش این کمیته، داروهایی که در پاکستان تولید و به داخل افغانستان وارد می‌شود، کیفیت پایینی دارد و در این راستا نظارت دقیق صورت نمی‌گیرد.
در حال حاضر افغانستان ۹۵ درصد داروی مورد نیازش را از بیرون از کشور وارد می‌کند، اما ورود دارو‌های بی‌کیفیت تجاری، تقلبی، غیرمجاز و تاریخ گذشته به کشور، صحت مردم افغانستان را با خطر مواجه کرده است. نبود کیفیت در داروهای وارد شده سبب شده است تا بیماران برای درمان به خارج از کشور سفر کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.