هُشدار خبـرنگاران هرات به فـدراسیـون خبرنـگاران مرکز

گزارشگر:حمید فرهادی- هرات / دوشنبه 11 دلو 1395 - ۱۰ دلو ۱۳۹۵

خبرنگاران هرات به فدراسیون خبرنگاران مرکز هشدار داده‌اند که نپذیرفتن نماینده‌گان منتخب آن‌ها در هیأت رهبری این فدراسیون پیامد مطلوبی در پی نخواهد داشت.
حدود پنج ماه پیش، به دستور دفتر ریاست جمهوری کشور، کمیته‌یی زیر نام «امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها» تاسیس شده است که علاوه بر mandegar-3شماری از مقامات دولتی، سه تن از خبرنگاران هر ولایت نیز عضو این کمیته می‌باشند. اخیراً خبرنگاران هرات با برگزاری یک انتخابات سه تن را انتخاب و به کمیتۀ نام‌برده معرفی کرده است.
اکنون اما از پس از گذشت پنج ماه از تشکیل این کمیته، مکتوبی به مقام ولایت هرات رسیده که طی آن سه تن دیگر از خبرنگاران این ولایت به عنوان اعضای این کمیته از سوی فدراسیون خبرنگاران کشور معرفی شدند که این اقدام سبب واکنش تند شماری از خبرنگاران هرات شده است.
آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری به این مسله اعتراض نموده و گفته‌اند که این اقدام توهین محض به خبرنگاران و جامعۀ رسانه‌یی هرات بوده و فدراسیون خبرنگاران مرکز با مخالفت به تصمیم خبرنگاران هرات، یک روند دموکراتیک را هدف قرار داده، خواسته‌های خبرنگاران و رسانه‌های هرات را بی‌اهمیت شمرده و در واقع آنان را با این کار له کرده‌اند.
اسدالله تیموری، یک تن از خبرنگاران ولایت هرات می‌گوید: کسانی که به عنوان افراد در نهادهای پشتی‌بان رسانه‌ای در مرکز افغانستان فعالیت می‌کنند در بسیاری از موارد، حقوق و امتیازهای جامعۀ رسانه‌ای هرات را نادیده گرفته و همواره تلاش کرده‌اند که به شکل خود کامه و به گونۀ تک فردی تصمیم بگیرند. وی می‌افزاید: « به دلیل زیر پانهادن تصمیم جامعۀ روزنامه نگاری هرات از طرف مسئوولان فدراسیون مرکز، افرادی تازه معرفی شده‌ رابه رسمیت نمی‌شناسیم و در صورت پافشاری به این مسله، به اعتراض خود ادامه می دهیم».
عمرنصیر مجددی، یکی دیگر از خبرنگاران هرات می‌گوید می‌که اعضای کمیته به اساس یک انتخابات شفاف و همه شمول برگزار شده و فدراسیون نمی‌تواند انتخاب سلیقه‌ای را بالای جامعۀ رسانه‌ای هرات تحمیل نماید. وی ادامه می‌دهد:«افرادی که در مرکز فعالیت داشتند تلاش نموده‌اند که میان خبرنگاران هرات فاصله ایجاد کنند و تفرقه بیاندازند».
مجددی هم‌چنان می‌افزاید که نهادهای رسانه‌ای مرکز کشور به جز کارهای نمایشی و دادن‌آمارهای تهی‌خالی کار خاصی به رسانه‌ها انجام نمی‌دهند و هیچ نفعی به رسانه های محلی هرات نداشته‌اند. .
وحیده صمدی، از بانوان خبرنگار هرات در این نشست اشتراک نموده این تصمیم فدراسیون خبرنگارن مرکز را نادیدن گرفتن حضور خبرنگاران هرات می‌داند و می‌گوید که در صورت عدم رسیدگی به خواست خبرنگاران هرات، آنان به اعتراض‌شان ادامه خواهند داد.
در همین حال، سید اسماعیل رحیمی فعال مدنی در هرات سیاست‌های مرکز کشور را به باد انتقاد گرفته و آن را به مقوله معروف «تفرقه بی‌انداز حکومت کن» هم‌خوان می‌داند. وی گوید: متکی برحسب دموکراسی، انتخاب حق هر فرد است و نتیجه انتخابات باید قابل احترام باشد. آقای رحیمی در ادامه افزود: «چیزی که انتخاب هست و چیزی که اجماع عمومی جامعۀ خبرنگاری در هرات، قابل احترام بوده و مرکز نشینان قطعاً باید به این خواست جامعه خبرنگاری هرات لبیک گفته و احترام بگذارند».
اما در سوی دیگر، شمار دیگری از خبرنگاران ولایت هرات، معرفی اعضای کمیته را کار فدراسیون خبرنگاران در مرکز دانسته و برگزاری انتخابات را تصمیم عجولانه می‌خوانند و می‌گویند که انتخابات خلاف آنچه در طرزالعمل این کمیته‌ گفته شده، برگزار شده است.
شاپور صابر در اعتراض به این کار خبرنگاران هرات به ماندگار گفت: نهادهای رسانه‌ای در مرکز خود مختار بوده و این مسله به اساس طرزالعملی که آنها پاس و نهایی کرده‌اند میان فدراسیون ها و نهادهای مختلف حمایت از خبرنگاران اطلاع رسانی شده است. وی در ادامه افزود: «بحث افرادی که گزینش می شوند در کمیته مصوونیت در ولایت مختلف افغانستان به اساس انتخابات نیست و خود آنها ]فدراسیون خبرنگاران[ نماینده های خود را انتخاب می کنند و این چیزی است که هم خود دولت افغانستان که در راس این ادامه قرار دارد و هم ولایت های مختلف افغانستان معاونین ولایت ها وجود دارند و مه فکر می کنم انتخابات در این راستا خلاف همان اصولی است که در مرکز گرفته شده است».
آقای صابر می‌افزاید، با وجودی که برگزاری هرگونه انتخابات از سوی مرکز کشور گوش‌زده شده بود، اما خبرنگاران هرات بدون در نظر داشت این مسله انتخابات را برگزار نموده‌اند.
در پاسخ به ادعا، جواد بیات عضو این کمیته که به اساس رای خبرنگاران هرات گزینش شده می‌گوید: در طرزالعمل آمده که اعضای کمیته باید از سوی فدراسیون معرفی شود، اما فدراسیون خبرنگاران به جز کابل در دیگر ولایت‌های کشور دفتر ندارد، سه تن از افراد گزینش شده از سوی خبرنگاران و صاحب امتیازهای رسانه های هرات گزینش شده و به فدراسیون معرفی کردند و فدراسیون باید منطقاً این سه نفر را انتخاب نمایند و به کمیتۀ ولایتی معرفی نماید.»
در پایان این نشست، خبرنگران معترض قطعه نامه‌یی را به خوانش گرفته و فدراسیون خبرنگاران مرکز را از عملی نشدن خواست‌هایشان هَشدار دادند.در بخشی از این قطعانه آمده است، در صورت عدم پذیرش خواست ها، فدراسیون رسانه ها در مرکز برای خبرنگاران هرات هیچ نوع مشروعیتی ندارد و اگر برخلاف میل جامعه رسانه ای هرات کمیتۀ مصوونیت و امنیت رسانه ها با افراد مورد نظر مرکز کارش را آغاز نماید، این کمیته مورد پذیرش نبوده و جامعه رسانه ای هرات آن را کمیته تدفین آزادی بیان می نامند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.