تـرامپ به حـکومت وحـدت ملی افغانستان بی‌میـل است

گزارشگر:ناجیه نوری/ دوشنبه 11 دلو 1395 - ۱۰ دلو ۱۳۹۵

سیاست‌های کلان امریکا و شرکای بزرگ‌اش در قبال افغانستان چه در زمان جنگ سرد، چه اکنون( دوران ترامپ) و حتا در آینده‌ها نیز تغییری نخواهد کرد.
شماری از نهادهای مدنی به این باور اند که به دلیل عدم حمایت امریکا از توافق‌نامه سیاسی که براساس آن دولت وحدت ملی شکل گرفته بود؛ هیچ mandegar-3بخشی و حتا بخش‌های مهم توافق‌نامه مانند توزیع تذکره‌های برقی که برگزاری انتخابات آینده را تضمین می‌کرد، عملی نشد.
اما شماری از استادان دانشگاه می‌گویند: دولت فعلی افغانستان زاده تفکر اوباما و جان‍‌کری است که ترامپ آن را در زمان مبازرات انتخاباتی خود سخت مورد انتقاد قرار داد .
به گفته آنان: با توجه به برنامه‌های ترامپ در قبال سوریه باید شاهد تغییراتی در افغانستان باشیم؛ باآنکه این تغییرات در ساختار دولت افغانستان نخواهد بود؛ اما ترامپ از دولت فعلی افغانستان حمایت نخواهد کرد و اپوزیسیون افغانستان هم این مساله را درک کرده و از این مساله خوش‌حال اند.
این واکنش‌ها در مورد اینکه سیاست دولت جدید امریکا در برابر حکومت فعلی افغانستان که با موجی از انتقادات داخلی و خارجی به دلیل فساد گسترده اداری، فردگرایی و دیکتاتوری، تمرکز قدرت در ارگ و عدم اجرایی توافق‌نامه سیاسی که براساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، چه خواهد بود، ابراز می‌شود.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی به این باور که دولت جدید ایالات متحده امریکا همچنان مانند گذشته روش مصلحتی را در قبال افغانستان در پیش خواهد گرفت و متاسفانه آنچه در افغانستان مروج است را ادامه خواهد داد.
رییس مجتمع جامعه مدنی همچنان گفت: اگر امریکا به راستی در قبال مسایل افغانستان تعهد و صداقت می‌داشت، باید توافق‌نامه سیاسی را عملی می‌کرد و این بدان معناست که امریکا با ایجاد حکومت وحدت ملی “کولخ گذاشته و از آب گذشت”.
رفیعی اضافه کرد: متاسفانه امریکا توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان را حمایت نکرد و به دلیل عدم حمایت امریکا هیچ بخشی و حتا بخش‌های مهم آن مانند توزیع تذکره‌های برقی که برگزاری انتخابات آینده را تضمین می‌کرد، عملی نشد.
رفیعی تاکید کرد:است سیاست کلان امریکا و شرک‌های بزرگ‌اش در قبال افغانستان چه در زمان جنگ سرد، چه اکنون و حتا در آینده‌ها نیز تغییری نخواهد کرد و امریکا در جامعه افغانستان به همان اندازه که به روشن‌فکران ضرورت دارد، به افراد کهنه‌فکر، بنیادگرا و قبیله‌گرا نیز ضرورت دارد.
به گفته او: قدرت‌های بزرگ همواره منافع خود را سنجش می‌کنند که چگونه از نیروهای تازه و کهنه استفاده کنند و اگر کسی یا شخصی سد راه شان شود، به راحتی آنان را از راه خود برمی‌دارند.
وی افزود: ما در طول دوران گذشته چه در دوران جنگ سرد و چه پس از دوران جنگ سرد، کسانی را که برای امریکا خلا بودند و حتا خلاف منافع کشورهای کوچک مانند پاکستان بودند، بسیار به ساده‌گی از بین برده شدند.
اما سید مسعود استاد دانشگاه کابل به این باور است که دولت فعلی افغانستان زاده تفکر اوباما و جان‍‌کری است که ترامپ آن را در زمان مبازرات انتخاباتی خود سخت مورد انتقاد قرار داد .
او تاکید کرد: چون حکومت فعلی افغانستان به دلیل اینکه زاده افکار وزیر خارجه پیشین امریکا است، مورد تایید ترامپ قرار نگرفته است و از سوی هم دولت‌مردان افغانستان هم این مساله را درک کرده اند؛ بنابراین ما به زودی شاهد تغییراتی در افغانستان خواهیم بود.
استاد مسعود می‌گوید: هرچند برنامه‌های ترامپ در حال حاضر انقلاب‌گونه است؛ اما با توجه به برنامه‌های ترامپ در قبال سوریه باید شاهد تغییراتی در افغانستان باشیم.
به گفته این استاد دانشگاه: باآنکه این تغییرات در ساختار دولت افغانستان نخواهد بود؛ اما بدون شک ترامپ از دولت فعلی افغانستان حمایت نخواهد کرد و اپوزیسیون افغانستان هم این مساله را درک کرده و از این مساله خوش‌حال اند.
وی افزود: حتا دولت اوباما هم از حمایت دولت فعلی افغانستان پیشمان بود؛ زیرا فریاد دموکراسی که در زمان کرزی آغاز شده بود،باید نهادینه می‌شد؛ اما همه شاهد هستیم که حکومت به طرف فردگرایی؛ دیکتاتوری و حتا شاهی روان است؛ بنابراین بدون شک ترامپ از چنین حکومتی حمایت نخواهد کرد؛ اما نباید فراموش کرد که افغانستان را رها هم نخواهد کرد.
به باور استاد مسعود، اما یاد مان باشد برای امریکا ( هرکه نوکر خوب‌تر، بهتر) هر کسی که بلی‌گوی باشد، بهتر است، غنی، کرزی و یا هم خلیل‌زاد، هیچ تفاوت نمی‌کند، فقط فرمان‌برداری و اطاعت از امریکا مهم است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.