استـراتیژی ملـی صـادرات تدویـن می‌شـود

گزارشگر:سه شنبه 3 حوت 1395

حکومت افغانستان با همکاری اتحادیه اروپا و مرکز تجارت بین‌المللی استراتیژی ملی صادارت را به منظور تسهیل در روند صدور اموال تجارتی افغانستان تدوین می‌کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، وزارت تجارت وصنایع، اتاق‌های تجارت، سکتورخصوصی، اتحادیه اروپا و مرکزتجارت بین‌المللی روز گذشته نشست مشورتی mandegar-3در پیوند به تدوین استراتیژی ملی صادرات را در کابل برگزار کردند.
همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع گفت که انتظار می‌رود با تدوین و اجرایی ساختن استراتیژی ملی صادرات مشکلات صادرات در کشور حل شود.
آقای رسا افزود که افغانستان در سال ۲۰۱۵ در قسمت صادرات قالین و میوه خشک ۶۵ درصد رشد داشته و در مجموع در بخش صادرات ۲۰ درصد رشد را شاهد بوده است.
او گفت که هدف از تدوین استراتیژی ملی صادرات این است که افغانستان بتواند به صورت سیستماتیک اموال صادراتی خود را افزایش داده و در بازارهای جهانی با اقلام صادراتی کشورهای دیگر به رقابت بپردازد.
آقای رسا افزود:”تصمیم داریم بعضی اقلام وارداتی که داریم در داخل کشور تولید کنیم اقلام عمده در کشورهای دیگر که رقابت کرده میتوانیم رشد بدهیم مثل انار، قالین، زعفران، سنگ های قیمتی، میوه جات تازه و خشک وصنایع دستی از نگاه کمیت باید رشد بدهیم و در بازار های جهانی با آن رقابت کنیم”.
همچنین عتیق الله نصرت، رییس هیات عامل اتاق های تجارت نیز تاکید کرد که بازاریابی برای محصولات صادراتی افغانستان بسیار مهم بوده و باید توجه شود.
آقای نصرت تاکید کرد که تاجران افغانستان در قسمت بدست آوردن ویزا با مشکلات زیاد مواجه است که در کشورهای آسیایی میانه بسیار به سختی ویزا بدست می آید.
او تاکید کرد که دولت افغانستان از طریق مجراهای دیپلماتیک باید روی ایجاد سهولت در قسمت صدور ویزا برای تاجران افغان توجه نماید.
آقای نصرت از سکتور خصوصی نیز خواست که طبق استراتیژی ملی صادرات افغانستان باید در پروسیس و بسته بندی اموال صادراتی تمام استندردهای بین المللی را در نظر بگیرند و درغیر آن اموال تجارتی شان از بازارهای جهان مسترد خواهد شد.
فرانس میشل ملبین، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز تاکید کرد که روند صادارت درافغانستان زمان گیراست واین استراتیژی کمک خواهد کرد که به این روند سرعت داده شود.
او افزود که در افغانستان روند صادرات اموال ۸۵روز بوده اما در دیگر کشورها این روند ۳۵روز را در برمی گیرد که زمان گیر بودن روند صادرات درافغانستان باعث شده است تا سکتور اقتصاد دراین کشور رشد نکند.
آقای ملبین افزود:” روند تجارت درافغانستان یک روند پیچیده است و به این دلیل تصمیم گرفتیم که درهمکاری با حکومت افغانستان یک استراتیژی ملی برای صادارت بسازیم”.
قربان حقجو، معین تجارتی وزارت تجارت وصنایع نیز گفت که صادرات افغانستان در مقایسه با واردات بسیار اندک است.
او گفت که داشتن یک استراتیژی ملی برای صادرات که آینده نگر باشد و برای سالهای بعد افغانستان مورد استقاده قرار گیرد، ضرورت است.
آقای حقجو افزود که افغانستان امروز با تهدید بحران اقتصادی مواجه است و اگر دراین راستا کار وتلاش صورت نگیرد امکان دارد که در قسمت مدیریت و رشد اقتصادی با مشکل مواجه شود.
او به این باور است که توجه به کیفیت، کمیت و قیمت اموال صادراتی می تواند افغانستان را در بازار های رقابتی جهان موفق سازد.
حقجو گفت که اقلام صادراتی افغانستان که توانایی رقابت در بازار های جهانی را دارد باید شناسایی و برسه فکتورآن از قبیل قیمت، کیفیت و کمیت توجه لازم صورت بگیرد.
وی تاکید کرد که یکی از اهداف مهم استراتیژی ملی صادارت باید این باشد که تمام موارد بازدارنده رشد اقتصادی ازبین برده شود.
اقای حقجو افزود که این استراتیژی با درنظر داشت تمام استندردهای جهانی تدوین و تا شش ماه دیگر نهایی و اجرایی خواهد شد.
درهمین حالی برخی از تاجران کشور از وزارت تجارت وصنایع می‌خواهند که درتدوین استراتیژی ملی صادرات نظریات آنها را نیز جمع آوری کند.
رحمان الدین حاجی آغا،یک تن از تاجران ملی به خبرگزاری جمهور گفت که دولت در تمام برنامه هایش در بخش رشد وتوسعه صادرات باید با تاجران کشور مشورت نماید.
او افزود که مشکلاتی که تاجران با آن مواجه است هیچگاه وزارت های سکتوری و ماموران دولت آن را درک نمی توانند.
این تاجر ملی می گوید که حکومت در راستای حل مشکلات آنان تاکنون توجه نکرده است.
گفتنی است که افغانستان از کشورهای به شمار می‌رود که میزان واردات اموال تجارتی در آن بسیار بلند می باشد.
افغانستان تنها در بخش قالین، صنایع دستی، میوه جات وسنگ های قیمتی به دیگر کشورهای جهان صادرات دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.