حامد کرزی: امریکا را از خاک افغانستان بیرون می‌کنم!

- ۲۷ حمل ۱۳۹۶

ماندگار – حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور ادعا می‌کند بمی که ایالات متحدۀ امریکا در ننگرهار پرتاب کرد، اتمی بوده‌است.
آقای کرزی در نشست خبریی که از سوی حزب محور ملی در بارۀ خط دیورند برگزار شده بود، ادعا کرد که امریکا در ولایت ننگرهار بم هسته‌یی را استعمال کرده‌است.
رییس‌جمهور پیشین افغانستان در پیوند به استفاده از بزرگترین بم غیر اتمی در ولایت ننگرهار توسط نیروهای امریکا می‌گوید که تصمیم گرفته است امریکا را از خاک MANDEGARافغانستان بیرون کند.
حامد کرزی می‌گوید استفادۀ این بم هسته‌یی در ولسوالی اچین خاک آن محل را خراب ساخته و تا سال‌های زیادی تأثیرات آن ادامه خواهد داشت.
کرزی تاکید کرد که هفتۀ گذشته مهلک‌ترین بم در خاک ما آزمایش گردید و اکنون مردم باید در برابر امریکا ایستاده شده جلو ظلم، تهاجم و وحشت امریکا را بگیرند.
رییس‌جمهور پیشین در مورد خط دیورند گفته است اگر این خط را به رسمیت بشناسیم فردا پاکستان از ما خواست‌های دیگری مطرح خواهد کرد.
آقای کرزی همچنان گفته است حکومت فعلی افغانستان نمایندۀ آرمان‌های ملی مردم افغانستان نیست.
آقای کرزی گفت: «دیروز برای بار سوم به این فکر شدم که از تهاجم و دهشت امریکا، افغانستان را رها بسازیم، چرا به خاک ما بم اتم را می‌اندازد و چرا در این دو و نیم سال گذشته داعش را اجازه داده که از آن طرف خط دیورند به خاک ما بیاید مردم ما را بکشند، ساحات ما را تصرف کنند و خودش تماشا کند”.
آقای کرزی، تصریح کرد که اگر حکومت وحدت ملی در جریان استفاده از این بم خطرناک بوده؛ اشتباه کرده و خیانت ملی را مرتکب شده است.
او تاکید کرد که مردم افغانستان باید از حکومت بپرسند که چرا به امریکا اجازه استفاده از این بم را در خاک افغانستان داده است.
آقای کرزی بیان داشت: «حکومت افغانستان اعلام کرده است که از این گپ خبر بوده و امروز من به عنوان یک فرد اعلام می‌کنم که این حکومت دیگر نماینده من نیست و از سرنوشت من نمایندگی نمی‌کند و من به این فیصله رسیدم که امریکا را ازاین خاک بیرون می‌کنم”.
آقای کرزی تاکید کرد که امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم در افغانستان آمده و امروز باید از این کشور سوال شود که چرا در امر مبارزه با ترویسم پیشرفت نداشته و اگر ناکام شده است دلیلش چه بوده و چرا اجازه داد که گروه داعش وارد افغانستان شود.
به باور آقای کرزی خاک افغانستان امروزه به‌نام داعش، آزمایشگاه مهلک‌ترین بم امریکا شده است.
آقای کرزی می‌گوید که امریکا با استفاده از بم اتم خود بر علیه مردم افغانستان، به ملت افغانستان ظلم و توهین کرده و جواب این توهین، آزادی افغانستان از سلطه امریکا است.
به گفته آقای کرزی، بمی که پنجشنبه شب در ولایت ننگرهار استفاده شده نه تنها تعرض به حاکمیت ملی افغانستان به شمار می‌رود بلکه آب، خاک و محیط زیست کشور را زهرآگین ساخته و آن ساحه دیگر قابل زیست نیست.
او بدون این که نامی از رهبران حکومت وحدت ملی ببرد تاکید کرد آنهایی که به دلیل نافهمی و یا بی غیرتی امریکا را حمایت کرده و می‌کنند باید بدانند که امروز مردم آنان را خوب می شناسند.
آقای کرزی خاطر نشان ساخت که گروه طالب را می‌شناسد و این گروه از افغانستان است اما گروه داعش از پاکستان وارد افغانستان شده و این یک نوع دسیسه دشمنان در برابر مردم افغانستان است.
این در حالی‌ست که هفتۀ گذشته ایالات متحدۀ امریکا بمی را که به نام مادر تمام بم‌ها که گفته شد غیر هسته‌یی بوده، در ولسوالی اچین ننگرهار علیه گروه دولت اسلامی یا داعش به کار گرفت.
در پی کاربرد این بم، ارگ استعمال آن را در هم‌آهنگی با نیروهای امنیتی خوانده یادآور شد که حکومت از این مسئله در جریان بوده‌است.
حامدکرزی پس از حمله نیروهای ایتلاف برضد امارت طالبان و فروپاشی حاکمیت این گروه به پشتیبانی امریکا در افغانستان به قدرت رسید و پیش از حکومت وحدت ملی سیزده سال در افغانستان حکومت کرده و در سال‌های اخیر امریکا را به عدم صداقت در مبارزه با تروریسم به انتقاد گرفت و پیمان امنیتی با این کشور را امضا نکرد.
آگاهان به این باور اند که آقای کرزی همواره در پیوند به ارتباط داشتن با امریکا نگاه‌های متناقضی را مطرح کرده و گاهی با امریکا نزدیک بوده و گاهی هم با شدیدترین الفاظ از امریکا شکایت کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :