دادگاه عالی ادعای دانشجویان دانشکدۀ شرعیات را رد کرد

- ۳۰ حمل ۱۳۹۶

دادگاه عالی کشور ادعای دانشجویان دانشکدۀ شرعیات مبنی بر محروم شدن این دانشجویان از ورود به سیستم قضایی کشور را بی اساس دانسته، رد کرد.
دو روز پیش، دانشجویان دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل در یک تجمع اعتراضی مدعی شدند که دادگاه عالی مسوده‌یی را تهیه کرده که بر اساس آن دانشجویان گروه تعلیمات اسلامی دانشکدۀ شرعیات از وارد شدن به سیستم قضایی کشور محروم می‌شوند.
MANDEGARدر همین حال، دانشجویان دانشکدۀ شرعیات دانشگاه هرات نیز با راه اندازی یک تجمع اعتراضی از این تصمیم دادگاه عالی انتقاد کردند.
این دانشجویان تصمیم دادگاه عالی مبنی بر محروم شدن دانشجویان گروه تعلیمات اسلامی دانشکدۀ شرعیات از شرکت در دوره استاژ قضایی را غیر موجه خوانده تاکید کردند که اگر دادگاه عالی در بارۀ این تصمیم خود تجدید نظر نکند، این دانشجویان به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.
اما دادگاه عالی این ادعا و نگرانی دانشجویان دانشکده شرعیات را بی اساس دانسته و به شدت رد می‌کند.
عبدالله عطایی، رییس تعلیمات قضایی دادگاه عالی در این باره به خبرگزاری جمهور گفت که این اداره دربارۀ محرومیت دانشجویان گروه تعلیمات اسلامی دانشکده شرعیات از ورود به سیستم قضایی کشور تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته است.
او تصریح کرد که دادگاه عالی کشور زمینه ورود برابر فارغان رشته‌های تعلیمات اسلامی به سیستم قضایی کشور را از طریق پروسۀ کانکور به طور شفاف مساعد ساخته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.