سرور دانش: حرکت‌های قومmandegar-3ی، امنیت ملی را به خطر انداخته است

گزارشگر:دوشنبه 3 میزان 1396 - ۰۲ میزان ۱۳۹۶

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به نشر اسناد قوم‌گرایانه از اداره امور ریاست جمهوری گفته است که حرکت‌های قومی، وحدت و امنیت ملی را به خطر انداخته است.
mandegar-3آقای دانش که روز یکشنبه (۲ میزان) در مراسم معرفی نامزد وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات در مقر این وزارت سخن می‌گفت، بیان داشت که مردم افغانستان از پدیده شوم قوم‌گرایی در کشور به شدت خسته شده‌اند.
وی تصریح نمود:»پدیده شوم قوم گرایی این روزها، خلق مردم افغانستان را تنگ و اخلاق اداره را فاسد کرده است».
معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به نفوذ گرایش‌های قومی در سطوح مختلف جامعه و ادارات دولتی گفت:» نفرت پراکنی های قومی و زبانی، وحدت ملی و امنیت ملی ما را به خطر انداخته است».
آقای دانش از آغاز تحقیقات درباره نشر اسناد قوم‌گرایانه از اداره امور ریاست جمهوری استقبال کرده و از مردم و مسوولان ادارات دولتی خواست که هیأت رهبری حکومت وحدت ملی را در زدودن پدیده های منفی از درون ادارات دولتی یاری رسانند.
وی ضمن تأکید به مبارزه مؤثر در ریشه کن کردن حرکت‌های قوم گرایانه از لایه‌های مختلف ادارات دولتی افزود:» قوم گرایی را هرگز نمی پذیریم و در برابر گرایش‌ها و حرکت‌های قومی همه باید بایستیم».
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرد:»با مبارزه در برابر حرکت های قومی و خود برتر بینی‌های سمتی، تا آنجا باید به پیش برویم که قوم گرایی در ادارات دولتی «جرم انگاری» شده و از استخدام افرادی که حرکت‌های قومی را در داخل ادارات سازماندهی می کنند، جلوگیری شود».
این گفته‌ها پس از آن مطرح می‌شود که نشر برخی از اسناد قوم‌گرایانه از اداره امور ریاست جمهوری با واکنش‌های تندی روبرو شده است.
بر بنیاد اسنادی که چندی پیش در صفحه تلگرام صواب الدین مخکش کارمند اداره امور منتشر شده، چند تن از مقام‌های عالی رتبه این اداره تصمیم گرفته اند، بجز از قوم پشتون از دیگر اقوام، تاجیک، ازبیک، هزاره و متباقی اقوام کسی را استخدام نکنند.
این اسناد نشان می‌دهد که برخی از مقام‌های اداره امور تصمیم گرفته اند، برخی افراد ضعیف را از اقوام دیگر که مطابق میل آنان کار کنند به عنوان نمونه ای در پست‌های پایین مقرر سازند.
ریاست جمهوری نشر این گونه اسناد از اداره امور را به شدت محکوم کرد و به دادستانی کل دستور داده تا در این باره تحقیق کند.
در همین حال دادستانی کل کشور اعلام کرده است که تحقیقات در این باره آغاز شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.