کابینه بودجه سال ۱۳۹۷را تأیید کرد

گزارشگر:شنبه 13 عقرب 1396 - ۱۲ عقرب ۱۳۹۶

mandegar-3کابینه حکومت وحدت ملی هزینۀ سال ۱۳۹۷ که در آن کاهش یک میلیارد دالری نسبت به سال گذشته وجود دارد را تأیید کرد.
سقف این هزینه حدود ۵.۱ میلیارد دالر است، بیشتر از ۳.۸ میلیارد آن بودجه عادی و حدود ۱.۳ میلیارد دالر آن بودجه توسعه‌یی است.
بودجه عادی بیشتر برای پرداخت حقوق و فعالیت روزمره وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف می‌شود و بودجه توسعه‌‌یی این کشور نیز برای اجرا برنامه‌های توسعه‌یی هزینه می‌شود.
از مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۷ آینده بیش از ۲.۳ میلیارد دالر آن از منابع داخلی و مبلغ ۲.۷ میلیارد آن نیز از کمک‌های خارجی تأمین خواهد شد.
بودجه سال آینده بیش از ۱۰۹ میلیون دالر کسر بودجه دارد که براساس اعلام دولت از طریق قرضه تمویل خواهد شد.
سال گذشته کسر بودجه افغانستان حدود ۳۱۵ میلیون دالر پیش بینی شده بود. سال مالی جدید از آغاز ماه جدی شروع می‌شود.
براساس گزارش‌های نهادهای ناظر بر روند مصرف بودجه افغانستان وزارت خانه‌های این کشور موفق نشده حدود ۵۰ درصد از بودجه سال گذشته خود را مصرف کنند. این روند باعث می‌شود که کسر بودجه نیز فشار لازم را بر دولت افغانستان وارد نکند.
بودجه سال گذشته افغانستان حدود ۶.۶ میلیارد دالر بود که حدود ۴.۱ میلیارد آن بودجه عادی و حدود ۲.۵ میلیارد دالر بودجه توسعه‌ای این کشور بود. بودجه سال جاری افغانستان بیش از یک میلیارد دالر نسبت به بودجه سال گذشته کمتر است.
به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نماینده‌گان آن فرستاده می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.