افغانستان خانه‌یی برای همه گروه هایی تروریستی جهان

گزارشگر:چهار شنبه 29 قوس 1396

دو روز پیش، کابل بار دیگر شاهد یک رویداد امنیتی توسط داعش بود. گروه انتحاری مربوط داعش بر یکی از حوزه‌های تعلیمی امنیت ملی حمله کرده و شش ساعت جنگیدند تا از پا درامدند. این خبر یک بار دیگر نشان از جدی شدن فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان از جمله در کابل دارد. شواهد نشان می‌دهد که شکست داعش در عراق و سوریه حالا سبب جابجایی این گروه در افغانستان شده است. به نظر می‌رسد که بازیگران در زمین عراق و سوریه، چه در حمایت از داعش و چه هم در مخالفت با آن، عین بازی و تجربه را در افغانستان هم می‌توانند دنبال کنند و یا هم داعش به عنوان برنامۀ جدیدی از طرف برخی بازیگران در افغانستان مورد تجربه قرار گرفته می‌شود. اگرچه افغانستان تجربه‌یی که باید از داعش داشته باشد از طالبان دارد و خشونت‌های این گروه کمتر از داعش نبوده است و جنگ دولت و مردم افغانستان با داعش و طالبان در واقع هیچ تفاوتی از هم نخواهد داشت اما با آنهم وقتی پروژه به نام داعش تطبیق شود شکی نیست بازی شکل پیچیده تری را به خود می‌گیرد و قربانی بیشتری از مردم ما خواهد گرفت.
علی رعم اینکه بسیاری‌ها طالبان و داعش را در افغانستان یکی میدانند اماً حالا دیگر بر افکار عمومی این مسأله تثبیت شده است که داعش در عراق و سوریه رو به شکست است و جایی پایی برای این گروه در افغانستان باز می‌شود. چیزی که مشهود است این که داعش آهسته آهسته فعالیت‌هایش را از چند روستای کشور در شرق به مرکز کشانده است و طبق گزارش‌ها در شمال کشور هم پایگاهی زده است. با این حساب این نگرانی وجود دارد که افغانستان به پایگاه داعش تبدیل شود اگر به پایگاه آن گروه تبدیل نشود جنگ داعش به گونۀ دامنه‌دارتری در کشور شکل می‌گیرد. زیرا به نظر می‌رسد که با پایان داعش در عراق و سوریه اعضای آن گروه باید جایی برای بودن داشته باشند؛ زیرا کشورهای متبوع آن گروه چندین ملیتی، به نیروهای دهشت‌افگن شان اجازه نمی‌دهد که برگردند و شاید جایی بهتر از کشور ما نیابند.
بنابراین اگر دولت افغانستان به عنوان یک دولت، در پی حفظ کشور است و باید مراقب بوده و فعالیت‌هایی که به نام داعش صورت میگیرد را ارزیابی کند. مسلماً نابودی هیچ گروه تروریستی به این ساده‌گی ممکن نیست و افغانستان نباید بقای همه گروه‌های تروریستی را در خودش تضمین کند یا خانه‌یی برای همه گروه هایی تروریستی جهان باشد.
با وجود اینکه گفته می‌شود با موجودیت طالبان که روی دیگر هراس‌افگنی‌اند، زمینه برای رشد داعش در افغانستان وجود ندارد؛ اما تجربه نشان داده است که طالبان تلاش می‌کنند که در مورادی عملیات‌هایی مشترکی با داعش انجام دهند که چندین رویداد این چنینی را در افغانستان شاهد بوده‌ایم. از طرف دیگر رابطۀ هر دو گره، به پاکستان بر می‎‌گردد و آن کشور می‌تواند که این گروه‌ها را متحد هم و یکی سازد. زیرا این پروژه‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلف به کار گرفته شوند.
بنابراین اگر فعالیت داعش این گونه ادامه یابد و سربازان آن گروه به افغانستان سرازیر و میدان‌هایی برای جنگ به دست بیاورند، ما شاهد شکل گرفتن وضعیت سوریه و عراق در اینجا نیز می‌باشیم. چنانکه حالا فقط بم افگن‌های امریکایی برخی مواضع طالبان را بمباران می‌کنند در آن وقت روسیه و قدرت‌های دیگر هم مجبور می‌شوند که به شکل مشروع برای ضربه زدن به مواضع داعش بم‌های شان را در افغانستان بریزند.
بنابراین این وظیفه دولت افغانستان است که از همین حالا مراقب وضعیت باشد تا به بدتر از این روز دچار نشویم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.