وزیر صحت عامه: ۶۰ درصد مردم به خدمات اولیۀ صحی دست‌رسی دارند

گزارشگر:ناجیه نوری - ۰۹ جدی ۱۳۹۱

وزارت صحت عامۀ افغانستان می‌گوید که هم اکنون ۶۰ درصد مردم کشور به خدمات اولیۀ صحی دست‌رسی دارند.
داکتر ثریا دلیل، وزیر صحت عامه روز گذشته گفت که گماشتن داکتران مجرب در دورترین نقاط افغانستان از اهداف عمدۀ این وزارت می‌باشد.
در این حال، روسای صحت عامۀ شماری از ولایت‌ها می‌گویند که به دلیل نبود داکتران زن در این ولایت‌ها، مردم با چالش‌های کلانی مواجه هستند.
روسای صحت عامۀ ولایات کشور در سمیناری سه روزه تحت نام همآهنگی صحی ملی که به منظور بررسی چالش‌ها و موانعِ فراراه عرضۀ خدمات صحی ولایات برگزار گردیده بود، همچنان گفته‌اند که  در ولایات دور افتاده و ناامن به دلیل نبود داکتر زن و متخصص عرضۀ خدمات صحی به زنان و کودکان با چالش‌های جدی مواجه است.
اما دکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامۀ کشور در این سمینار گفت، گماشتن داکتران و  ارایۀ خدمات عادلانه در سراسر افغانستان، یکی از برنامه‌های اصلی ما است؛ به این منظور ما معاشات منطقه‌یی را برای زنان ۲۵۰ درصد و برای مردان ۱۲۵ درصد در نظر گرفته شده است، ضمناً ما در تلاش استیم که پرسونل بانوان را در ولایات افزایش دهیم.
وزیر صحت عامه در مورد تطبیق برنامۀ واکسین کودکان گفت، هشتاد درصد کودکان افغانستان به خدمات واکسیناسیون دسترسی دارند و تمام این هشتاد درصد کودکان در برابر هشت بیماری کشنده دورۀ طفولیت واکسین دریافت می‌کنند.
بانو دلیل افزود، ولی بیست درصد کودکانی که در دورترین و نا امن‌ترین مناطق کشور زنده‌گی می‌کنند، به برنامه واکسین دسترسی ندارند و ما در تلاش استیم که این بیست درصد را تا جایی که بتوانیم، کاهش دهیم.
وزیر صحت عامه با اشاره به شیوع بیماری سیاه سرفه در ولایت بدخشان گفت، سیاه سرفه یکی از هشت بیماری‌ دورۀ طفولیت است که توسط واکسین وقایه می‌شود و کودکان مبتلا به بیماری سیاه سرفه در ولایت بدخشان، از جملۀ بیست درصدی هستند که در برابر این بیماری واکسین دریافت نکرده اند.
او اضافه کرد، اگر کودکانی که در مناطق صعب‌العبور و نا امن زنده‌گی می‌کنند در برابر بیماری سیاه سرفه و سایر امراض واکسین می‌شدند، حیات آنان در معرض خطر قرار نمی‌داشت و ما در تلاش استیم که برنامۀ تطبیق واکسین را دراین ولایات نیز عملی سازیم.
درهمین حال، استاد محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست‌جمهوری در این سمینار گفت،  ما در مرحلۀ انتقال مسوولیت‌های امنیتی قرار داریم، اما این انتقال تنها منحصر به امنیت نیست، بل سایر موارد و از جمله ساحۀ خدمات صحی را نیز در بر می‌گیرد.
او افزود، ما تا سال ۲۰۱۴ نه تنها نهادهای امنیتی، بل سایر نهادها را نیز باید تقویت نمایم، تا پس از خروج نیروهای خارجی، هیچ‌گونه خلا و کمبودی در تمامی عرصه‌ها احساس نگردد.
معاون دوم ریاست‌جمهوری تأکید کرد، یکی از چالش‌هایی‌که در کنار مسایل امنیتی نهادهای ما را تهدید می‌کند، کمبود ظرفیت است و هرچند طی ده سال گذشته به لحاظ پرورش نیروهای متخصص کارهای خوبی صورت گرفته، اما با توجه به کثرت و چالش‌های زیاد، ظرفیت متذکره کافی نیست.
استاد خلیلی همچنان افزود، هرچند ارایۀ خدمات صحی قابل ملاحظه بوده، ولی با توجه به حجم مشکلات و نیازمندی‌ها، کافی نیست و وزارت صحت عامه، باید تلاش بیشتر و کارهای موثرتری را انجام دهد.
همچنان داکتر میر پادشاه احمدزی رییس صحت عامه ولایت خوست در این سمینار به خبرنگاران گفت، خوست یک ولایت دور افتادۀ سرحدی و یکی از ولایات نا امن کشور است که فاصلۀ کمی با پاکستان دارد و از طرف دیگر چون اکثریت سرک‌های آن قیر نشده، بنابراین مشکلات صحی این ولایت بسیار زیاد است. او نبود داکتران زن در این ولایت را چالش دیگری در برابر عرضۀ خدمات صحی عنوان کرده گفت، نبود داکتران زن عرضۀ خدمات به زنان و کودکان را با مشکلاتی مواجه کرده است.
رییس صحت عامه ولایت خوست افزود، در سیستم صحی افغانستان دوگانه‌گی وجود دارد، زیرا نظارت از سوی وزارت صحت صورت می‌گیرد، اما تطبیق خدمات توسط انجو‌ها صورت می‌گیرد.
او تاکید کرد، در مسألۀ پرداخت حقوق داکتران و کارمندن صحی نیز دوگانه‌گی دیده می‌شود، به طور مثال کارمندان وزارت صحت معاشاتی را می‌گیرند که یک موسسه یا انجو همان معاش را به یک کارمند عادی خود می‌پردازد، بنابراین چنین مسایلی بر روحیه و کار داکتران و کارمندان صحی تأثیر گذار است.
داکتر احمدزی افزود، مسالۀ مهم دیگر این‌که تعهداتی را که یک موسسه با وزارت صحت عامه انجام می‌دهد، نمی‌تواند آن را مطابق به قرار داد که با این وزارت بسته است، انجام دهد.
در همین حال، تیمورشاه یوسفی رییس صحت عامۀ ولایت دایکندی گفت، راه‌هایی‌که به مرکز ولایت دایکندی منتهی می‌شود، کوهستانی و صعب‌العبور است، بنابراین در فصل سرما و در هنگام برف‌باری ارایۀ خدمات صحی با مشکلات جدیی مواجه می‌شود.
او افزود، عرضۀ خدمات برای زنان و کودکان به دلیل نبود داکتران متخصص برای طبقه اناث، مشکل دیگری در ولایت دایکندی است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.