پاسخ وزارت زراعت به یک گزارش روزنامۀ ماندگار

گزارشگر:یک شنبه 29 دلو 1396 ۲۸ دلو ۱۳۹۶

این پاسخ‌نامه پس از نشر اتهام‌های بی‌اساس از سوی روزنامۀ ماندگار، به آن روزنامه فرستاده شده است. انتظار ما این است که در مطابقت با قانون رسانه‌های همه‌گانی، در جایی که اتهام‌ها را تیتر زده و نشر کرده بود، این پاسخ‌نامه را نیز نشر کند.
mandegar-3یادداشت: روزنامۀ ماندگار در شمارۀ ۲۲۰۴ تاریخ ۲۳ دلو ۱۳۹۶ روز دوشنبۀ خود، نوشته‌یی را زیر تیتر «توازن قومی در وزارت زراعت چگونه است؟» به نشر رسانده است که در آن، ادعای انجام تقرری‌ها بر بنیاد روابط شخصی و قومی در این وزارت صورت گرفته است. این نوشته در حالی این اتهام بزرگ را بر وزارت زراعت بسته است که هیچ سندی در این مورد ندارد، اطلاعاتش ناقص و معلوماتش خلاف واقعیت‌ها است. در ذیل مرورِ شمرده و کوتاهی داریم بر نقص‌های برجستۀ اتهام‌های بی‌اساس و اطلاعات ناقص آن نوشته:
۱- آمار خیالی «نزدیک به ۹۰ درصد»
در بخشی از این نوشتۀ ماندگار آمده است: «اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که توازن قومی در این وزارت در نظر گرفته نشده و نزدیک به نود درصد کارمندان بلندپایه و دون پایۀ این وزارت، از یک قوم خاص گزینش شده‌اند.»
کاش روزنامۀ ماندگار آمار کل کارمندان وزارت زراعت را می‌داشت و با ضرب و جمع ارقام و معلومات، فی‌صدی تعیین می‌کرد و روشن می‌ساخت که ترکیب قومی در وزارت زراعت چگونه است و آمار تخیّلی ارائه نمی‌کرد. باید عرض شود که در وزارت زراعت، همه اقوامِ محترم کنار هم با صمیمیت و ارادۀ قوی کار می‌کنند تا در همۀ مناطق افغانستان به مردم فقیر و دردمند خدمت کنند.
۲- رییسان ولایات و مرکز، از قبل مقرر شده‌اند
رییسان اداره‌های زراعت، آبیاری و مالداری ولایت‌های کشور، پیش از این‌که نصیراحمد درانی به حیث وزیر زراعت تعیین شود، در زمان اسدالله ضمیر، وزیر پیشین زراعت، آبیاری و مالداری تعیین شده‌اند. هم‌چنان رییسان پروژه‌ها و مسوولان، از قبل تعیین شده بودند، اما در نوشتۀ روزنامۀ ماندگار تلویحاً تقرری‌های گذشته به آقای درانی نسبت داده شده است. بدون شک، آقای درانی پاسخ‌گوی فعالیت‌ها و مسوولیت‌هایی هست که انجام می‌دهد.
۳- فهرست‌سازی تحریک کننده
در فهرستی که روزنامۀ ماندگار نشر کرده است، پس از اسم آقای درانی، نام کسانی که از ولایت لوگر در این وزارت کار می‌کنند، به ترتیب درج شده است. به طوری که به خواننده‌گان این‌گونه تداعی شود که همۀ این کارمندانِ باشندۀ لوگر را آقای درانی مقرر کرده است. باید به خاطر رفع سوءظن و اطمینان خاطر، خدمت‌تان به طور واضح و صریح بگوییم که طی دورۀ کاری نصیراحمد درانی تعداد محدودی که گماشته شده‌اند، به اساس شایسته‌سالاری مقرر شده‌اند و از ولایت‌ها و اقوام مختلف‌اند.
همین‌گونه فهرستی که روزنامۀ ماندگار در این نوشته نشر کرده است، به طور کامل سلیقه‌یی است. به طوری که فقط به کارمندان پشتون پرداخته شده و یا قصداً پشتون‌نمایی شده است. چیز دیگری که در این فهرست بیش‌تر به چشم می‌آید، تحریف قومیت کارمندان است. مثلاً کسی که از پروان و تاجیک است، پشتون خوانده شده است تا با ذهن خواننده‌گان بازی شود. یا مثلاً کسی که از پنجشیر و تاجیک است، پشتون خوانده شده است. و همین طور موقف و قومیت یک تعداد از کارمندان درج شده در این نوشته، تحریف شده است.
۴- ترکیب مشاوران وزیر زراعت:
برای روشنی بیش‌تر، باید گفت که نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری ۷ مشاور دارد. از تمام این مشاوران، ۴ تن از قوم محترم تاجیک و سه تن دیگر از سایر اقوام اند و به اساس شایسته‌سالاری و کاردانی‌شان استخدام شده‌اند.
هم‌چنان باید گفت که در سه ماه گذشته، در راه آوردن اصلاحات و تغییرات بنیادین مثبت به منظور تسریع روند خدمت‌رسانی به شهروندان و به هدف جلوگیری از سکته‌گی در امور کاری، چندین تن با در نظر داشتن اصل تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری، به حیث سرپرست و مسوول تعیین شده‌اند که قومیت و ولایت‌شان را به طور دقیق قرار ذل است:
سرپرست معینیت مالی و اداری، تاجیک، پروانی
سرپرست معینیت امور زراعتی، پشتون، لغمانی
رییس پروژۀ AMIP، تاجیک، پنجشیری
سرپرست ریاست منابع بشری، تاجیک
سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، بیات، از غزنی
سرپرست ریاست سکتور خصوصی، پشتون، ننگرهاری
سرپرست ریاست اداری، پشتون، پروانی
سرپرست ریاست تصدی تخم‌های بذری، تاجیک، پنجشیری
سرپرست ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندز، ازبیک
باید یادآوری کنیم که وزیر کنونی به منظور شفافیت و جلوگیری از سکته‌گی کاری الی تعیین مسوولان در این سمت‌ها به اساس رقابت آزاد، این افراد را به سرپرستی اداره‌های یاد شده توظیف کرد. رهبری وزارت زراعت به اصول مشارکت عمومی، شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی باور کامل دارد و طی چند ماه اخیر، نسبت به سال‌های گذشته در این وزارت، رعایت اصل‌های مشارکت عمومی، تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری بی‌پیشینه بوده است.
۵- معین مالی برکنار نشده، استعفا کرده است!
روزنامۀ ماندگار در این نوشتۀ خود آورده است: «بربنیاد گفته‌های این منبع، عبدالقدیر جواد، معین مالی و اداری این وزارت در حالی که هیچ «دلیل قانونی» برای برکناری او وجود نداشته، از سوی نصیراحمد درانی از وظیفه برکنار شده است.» خدمت روزنامۀ ماندگار و خواننده‌گان عرض شود که آقای جواد حدود دو ماه پیش، طی پیشنهادی استعفای خود را به مقام عالی ریاست‌جمهوری پیش‌کش کرده بود که از سوی مقام عالی ریاست‌جمهوری منظور شد. هیچ کسی او را برکنار نکرده است.
۶- اصلاحات، موانع و سروصدا ایجاد می‌کند
در این نوشته از تنها منبع آن، که مجهول‌الهویت است، نقل قول‌هایی به دور از واقعیت مطرح شده است. این‌که کسی، دیگری را در وزارت زراعت به مرگ تهدید می‌کند و یا هم گفته شده است که رفتار غیر مدنی صورت می‌گیرد و یا این‌که برخی‌ها اهانت می‌شوند. می‌خواهیم به عرض برسانیم که با آمدن نصیراحمد درانی به حیث وزیر زراعت، او از همۀ کارمندان این وزارت کار می‌خواهد. کسانی که نمی‌توانند کار کنند یا در مبارزه بر ضد فساد همکاری نمی‌کنند و یا مانع واقع می‌شوند، همراه‌شان برخورد جدیِ قانونی می‌شود.
اصلاحات، مبارزه با فساد، به کار انداختن ماشین خوابیدۀ خدمت‌رسانی به مردم با رعایت اصل مشارکت جمعی، در کنار مزیت‌هایش، سروصداهایی ایجاد می‌کند که برخی، آن را زیر نام «دشنام و توهین» به خورد رسانه‌ها می‌دهند. بر بنیاد قانون، آن‌چنانی که هیچ‌کس حق اهانت و دشنام‌گویی بر کسی را ندارد، حق اتهام‌بندی، افترا و کذب‌گویی را نیز ندارد.
۷-FAO یکی از نهادهای ملل متحد است
در بخشی از فهرست افرادی که به قول این نوشته روزنامۀ ماندگار از لوگر تعیین شده‌اند، آمده است: «محمد آقا، معاون سازمان غذایی جهان (FAO)-پشتون (لوگر)»
خدمت روزنامۀ ماندگار و نویسندۀ این نوشته عرض کنیم: اول این‌که FAO یکی از نهادهای سازمان ملل متحد است و چنان که همه باید بدانند، صلاحیت‌های‌شان هم مربوط به خودشان است. دوم هم، محض اطلاع نویسندۀ این نوشته و روزنامۀ ماندگار برسانیم که «FAO» سازمان زراعت و خوراکۀ ملل متحد است، نه سازمان غذایی جهان که شما نوشتید. سازمان غذایی جهان «WFP» است.
۸- با کی تماس گرفتید؟
در بخشی از این نوشته گفته شده است: «از سویی هم، طی دو روز تماس با سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، اما نتوانستیم دیدگاه مسوولان این وزارت را در این زمینه داشته باشیم.»
در پاسخ باید بپرسیم که با کی تماس گرفته شده است؟ باید بگوییم که از جنوری سال روان میلادی، بخش اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، به طور بی‌پیشینه‌یی فعال شده و شاید جزء فعال‌ترین نهادهای اطلاع‌رسانی در دولت افغانستان باشد که مردم و رسانه‌ها می‌توانند در این مورد قضاوت کنند. دفتر مطبوعاتی این وزارت، روزانه با خبرنگاران، رسانه‌ها و نهادهای تحقیقاتی در ارتباط است و بر بنیاد قانون حق دسترسی به اطلاعات، مکلف به اطلاعات به همه خبرنگاران، رسانه‌ها و شهروندان است. با توجه به این‌که روزانه چندین اعلامیۀ خبری از این بخش وزارت، به رسانه‌ها، از جمله روزنامۀ ماندگار فرستاده می‌شود، اما متأسفانه روزنامۀ ماندگار تا کنون هیچ تماسی (حضوری، تلفنی، ای‌میل و یا حتا پیامکی) به آدرس دفتر سخنگوی وزارت زراعت نداشته است.
روزنامۀ ماندگار بهتر بود برای بازتاب واقعیت‌ها و جلوگیری از تخریش اذهان عامه و بر اساس قانون رسانه‌های همه‌گانی و قانون حق دست‌رسی به اطلاعات، پاسخ وزارت زراعت در نوشتۀ خود می‌داشت، اما بدبختانه این روزنامه از این کار مسلکی خودداری کرده است.
۹- پاسخ‌گوی میراث گذشته نیستیم
به نظر می‌رسد در این نوشته، روزنامۀ ماندگار به دنبال اثبات چیزی است که وجود ندارد. وزارت زراعت تحت رهبری آقای درانی به اساس قانون، متعهد به کار مشارکتی، آوردن اصلاحات، ترویج شایسته‌سالاری، و پاسخ‌گویی است. چنان که در بالا هم گفتیم، باید یادآور شویم که بخشی از مشکلات، میراث گذشته است و رهبری و مسوولان وزارت زراعت، پاسخ‌گوی آن‌ها نیستند. ما در برابر اجراات و تقرری‌هایی که در زمان آقای درانی صورت گرفته است، پاسخ‌گو هستیم و از رسانه‌ها نیز می‌خواهیم از نشر شایعۀ ایجاد شده توسط کسانی که منافع‌شان در خطر افتاده و برای بقای غیرقانونی‌شان می‌کوشند، خودداری کنند.
در پایان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ضمن استقبال از نقدهای سازنده، نهادهای تحقیقاتی، نظارت‌کننده و ارگان‌های رسانه‌یی، رسانه‌ها و به ویژه روزنامۀ ماندگار را برای تهیۀ گزارش‌های تحقیقی و مستند دعوت می‌کند، تا اطلاعات واقعی، همه‌جانبه، موثق و مستند را دریافت و نشر کنند.
با احترام
ریاست اطلاعات و ارتباط عامۀ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.