چارلز گودیِر

- ۲۹ دلو ۱۳۹۶

زنده‌گی را نباید تنها با پول سنجید. من از این‌که بکارم و دیگران درو کننـد ناراحت نیستم. زمانی باید تأسف خورد که بکاریم و کسی درو نکنـد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.