محمد اشرف‌غنی خطاب به نیروهای امنیتی – دفاعی کشور: دشـمن را بـه لـرزه انداختـه‌اید

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ یک شنبه 20 حوت 1396 - ۱۹ حوت ۱۳۹۶

محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، خطاب به نیروهای دفاعی – امنیتی کشور گفت: دشمن از دیدن شما به لرزه می‌افتد.
محمد اشرف رییس حکومت وحدت ملی هنگام گشایش قطعه ویژۀ مشترک نیروهای واکنش امنیت ملی، دیروز شنبه (۱۹ حوت) گفت: دشمن با دیدن mandegar-3نیروهای قطعۀ ‌خاص کشور به لرزه می‌افتد. در حالی‌که با کمبود تجهیزات و منابع دچار هستند، اما عملکرد‌ آنان در برابر دشمن چشم‌گیر به‌نظر می‌رسد.
در این مراسم که برخی از مسوولان ارشد نیروهای امنیتی – دفاعی کشور اشتراک کرده‌ بودند، محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی به شش تن از منسوبان نیروهای امنیت ملی مدال افتخار و برای دو تن از معاون‌های ریاست امنیت ملی رتبۀ دگر جنرالی اهدا کرد.
آقای غنی با ستایش از عملکرد نیروهای امنیتی کشور، به‌ویژۀ در بخش کشف و استخبارات، افزود که نیروهای ویژه امنیتی افغانستان باورمند به قرآن‌ اند به قِران باور ندارند.
آقای غنی خطاب به نیروهای امنیتی گفت: شما فرزندان صدیق این خاک هستید و ناموس وطن به شما سپرده شده تا از آن محافظت کنید.
او گفت: فعالیت‌های شما کمتر، منابع کمتر و اما دست‌آورد شما برای مردم افغانستان قابل قدر است.
آقای غنی با بیان این‌که منسوبان کشفی در کنار سایر نیروهای امنیتی – دفاعی کشور برای مهار دشمن تلاش می‌کنند، گفت: نیروهای امنیتی به اساس قانون با دشمن مبارزه می‌کنند.
رییس حکومت وحدت ملی در قسمت از سخنانش به شهدا و زخمی‌های نیروهای امنیتی – دفاعی کشور اشاره کرده افزود: «در اوایل صبح که گزارش‌های امنیتی را می‌بینم، دشوار‌ترین قسمت این گزارش‌ها همان قسمت تلفات نیروهای امنیتی است و پس از آن «۱۰ – ۱۵» دقیقه کسی به دلیل پریشانی‌ام با من صحبت کرده نمی‌تواند. اما او افزود که پس از آن «دوباره لُنگی» خود بسته کرده با عزم متین به کار آغاز می‌کنم.
آقای غنی افزود که با آن‌که د شواری‌های زیادی فرا راه‌ پیشرفت وجود دارد، اما علایم بهتر شدن اوضاع نیز به نظر می‌رسد.
آقای غنی اضافه کرد که نیروهای امنیتی ما امروز به اساس قانون و شریعت در برابر دشمن قرار دارند و زمانی‌که دشمن بازداشت می‌شود به اساس قانون بااو رفتار صورت می‌گیرد.
او با ا شاره به این‌که در جبهه‌های نیروهای امنیتی کشور همواره نعره الله اکبر بلند است، گفت: نیروهای امنتیی ما به اساس شریعت با دشمن مبارزه می‌کنند و وزیر دفاع کشور بیش از ۱۶۵۰ علمیات را در یک سال راه‌اندازی کرده‌ است.
آقای غنی به این‌ نکتۀ نیز اشاره کرد که از کوه‌های بدخشان تا دشت‌های هلمند، جنگل‌های پکتیا و پکتیکا، پروان، کاپیسا پنجشیر و …، همه یک افغانستان است. تصریح کرد که این وطن ۵هزار سال قدمت تاریخی دارد و ۵ هزار سال دیگر دوام خواهد کرد.
او گفت که ما امروز در برابر یک جنگ وحشیانه قرار گرفته‌ایم، نیروهای امنیتی ما باید منابع اطلاعاتی خود را جدی بگیرند. در حالی که برخی‌ از مسوولان ارشد امنیتی این اطلاعات را چدی نمی‌گیرند.
آقای غنی گفت که هماهنگی میان نیروهای امنیتی ایجاد شده و قطعه‌های خاص نیروهای امنیتی – دفاعی کشور در عملیات خود‌ موثر عمل کرده‌اند.
آقای غنی گفت که او به عنوان رییس حکومت وحدت ملی خود را در میان نیروهای امنیتی – دفاعی کشور مصوون‌تر احساس می‌کند.
آقای غنی در حال این اظهارات را بیان می‌کند که پیش از این گزارش‌های مبنی بر این‌که رییس حکومت وحدت ملی به نیروهای امنیتی اعتماد ندارد نیز نشر شده‌ است. منابع در این مورد گفته اند که وقتی آقای غنی به یکی از نهادهای نظامی برای بازدید می‌رود، تمام اتاق‌های سربازان و افسران با «سگ‌ها» مورد جستجو قرار می‌گیرند.
هم‌چنان، محمد معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی در این مراسم گفت: نیروهای امنیتی با انسجام و هماهنگی بهتر، بقا نظام را تأمین می‌کنند.
آقای استانکزی افزود که نیروهای امنیتی در جهاد مقدس در برابر دشمن قرار دارند و این جنگ برای عدالت، تامین امنیت اراضی و آبادی کشور است.
به گفتۀ او، خدمت به مردم افغانستان که مظلوم واقع شده‌اند یکی از اولویت‌های نیروهای امنیتی – دفاعی کشور است.
او گفت: میان نیروهای امنیتی انسجام و اعتماد ایجاد شده است و شمار زیاد از انتحاری‌ها و افراد دشمن توسط نیروهای امنیتی کشور بازداشت شده و به پنجۀ قانون سپرده شده‌اند.
رییس امنیت ملی گفت: تجهیزات به دسترس نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد و تلاش‌های همه جانبه به انجام عملیات سریع در میان نیروهای امنیتی وجود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.