روزانـه چهـار تُن زبالـۀ پلاستیـکی در شهـر کابل تولیـد می‌شـود

گزارشگر:چهار شنبه 16 جوزا 1397 - ۱۵ جوزا ۱۳۹۷

در سال ۱۹۷۲ سازمان ملل با برگزاری کنفرانسی در رابطه به انسان و محیط زیست، پنجم جون را روز جهانی محیط زیست نام گذاشت. پس از آن همه‌ساله از این روز به‌عنوان روز جهانی محیط زیست در سراسر جهان بزرگداشت صورت می‌گیرد.
mandegar-3در مراسمی که دیروز بدین مناسبت در کابل برگزار شده بود، یعقوب حیدری، والی کابل بابت وضعیت زیست‌محیطی در این شهر ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید، وضعیت محیط زیست در کابل به‌مراتب بدتر از وضعیت امنیتی و اقتصادی است و باید به آن توجه جدی صورت گیرد.
آقای حیدری می‌گوید، روزانه چهار تُن زبالۀ پلاستیکی تنها در شهر کابل تولید می‌شود و در ۱۰ سال گذشته، چهارونیم میلیون تُن زباله در این شهر دفن شده است.
بنابراین، به گفتۀ والی کابل، شهروندان برای حفظ محیط زیست، باید بدیلی برای خریطه‌ها و ظرف‌های پلاستیکی پیدا کنند زیرا جمعیت کابل در حال افزایش است و با این روند وضعیت محیط زیست نیز رو به وخامت گذاشته است.
افزون بر این، آقای حیدری می‌گوید، در کنار زباله‌های پلاستیکی، هزاران داش خشت‌پزی به گونۀ غیرمعیاری در کابل فعالیت می‌کند و دولت باید جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرد.
حمیدالله فاروقی، رئیس دانشگاه کابل در این نشست می‌گوید، از آن‌جا که حفاظت از محیط زیست مسئولیت تمامی شهروندان است، ایجاد دانشکدۀ محیط زیست در دانشگاه کابل و فراهم‌سازی زمینه برای پژوهش‌های علمی و تخنیکی در این راستا، بسیار مفید واقع شده است.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد که در هر ساعت یک میلیون بوتل پلاستیکی در جهان تولید می‌شود و سالانه ۱۳ میلیون تُن پلاستیک در اقیانوس‌ها سرازیر می‌شود.
بلندبردن آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیم‌هایی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی جانوری از دیگر اهداف و انگیزه‌های نام‌گذاری پنجم جون به‌عنوان روز جهانی محیط زیست بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.