«یک متعلم در کاپیسا بخاطر مشکلات امتحان خودکشی کرده است»

- ۲۳ سرطان ۱۳۹۷

mandegar-3محمود راقى (پژواک، ٢٢ سرطان ٩٧): برخی منابع از قتل یک متعلم در کوهستان دوم کاپیسا خبر میدهند؛ اما برخی منابع میگویند که وی بخاطر مشکلات امتحانی، دست به خودکشی زده است.
نورآغا هوشمند ولسوال کوهستان دوم، به آژانس خبری پژواک گفت که کودک کشته شده، فریدون نام داشت و شاگرد صنف ششم مکتب قلعه نو بود، که در منطقه موسوم به «کاریزی» امروز کشته شده است.
به گفته وی؛ پولیس درین مورد تحقیقات را آغازنموده است.
اعضای خانوادۀ فریدون میگویند که فریدون، سهواً با فیر تفنگ چره یى کشته شده است.
اما شفیق یک باشنده محل، بدون جزئیات گفت که فریدون در مکتب رقابت داشت و در نتیجه مشکلات امتحان، خودکشی کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.