رییس مجلس سنا: برادر خلیلی به دادگاه پاسخ بدهد

- ۲۴ جدی ۱۳۹۱

رییس مجلس سنا حاجی نبی برادر محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست‌‎جمهوری را در غصب زمین متهم کرد.
فضل هادی مسلمیار روز گذشته در جلسۀ عمومی این مجلس از حاجی نبی برادر محمد کریم خلیلی خواست که به کمیسیون شکایات مجلس سنا و دادگاه حاضر شود و در مورد غصب زمین‌ها پاسخ بدهد.
آقای مسلمیار افزود: «ما بازهم تأکید می‌کنیم که در مورد کریم خلیلی معاون دوم ریاست‌جمهوری نه کدام شکایتی است و نه هم کسی بر وی عریضه کرده است، اما قضیۀ برادر خلیلی یک موضوع متفاوت و جداگانه است. بر وی اتهام  است، او  باید به دادگاه یا کمسیون سمع شکایات حاضر شود و از خود  دفاع کند.»
زلمی زابلی رییس کمیسیون شکایات مجلس سنا هفتۀ گذشته معاون دوم ریاست‌جمهوری را در مورد غصب زمین‌ها به حمایت از برادرش متهم کرد.
اما آقای خلیلی با ارسال نامه‌یی به رییس‌جمهور کرزی اتهام غصب زمین از سوی خودش را رد کرد.
آقای خلیلی این اتهام را توهین به خودش دانسته و خواستار اعادۀ حیثیت شده است.
رییس مجلس سنا گفت که شنبۀ گذشته او و شماری از اعضای کمیسیون شکایت مجلس سنا، با استاد کریم خلیلی دیدار کرده‌اند.
به گفتۀ آقای مسلمیار، آقای خلیلی گفته است هر فردی که در غصب زمین‌های دولتی دست دارد باید به پنجۀ قانون سپرده شود.
از سوی دیگر، زلمی زابلی رییس کمیسیون شکایات مجلس سنا یک بار دیگر تاکید کرد که برادر کریم خلیلی در غصب هزاران جریب زمین دست دارد: «ما به تمام جهان اعلام می‌کنیم که برادر کریم خلیلی یک غاصب است. کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا و محکمه هم اسناد در دست دارند. ما به هیچ صورت این را قبول کرده نمی‌توانیم که سناتوران از طریق تلویزیون‌ها کلمۀ معذرت را بر دهان بیاورند و بگویند که به خاطر عذرخواهی آمده‌ایم.»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.