نامزدان بیشتری از فهرست حذف خواهند شد

گزارشگر:دو شنبه 16 میزان 1397 - ۱۵ میزان ۱۳۹۷

کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که احتمال حذف نامزدهای انتخابات پارلمانی با توجه به اینکه فهرست نهایی اعلام شده، هنوز وجود دارد.
علی رضا روحانی، سخنگوی و عضو این کمیسیون می‌گوید که انواع شکایت به کمیسیون رسیده و حتا پرونده کسانی که قبلاً دربارۀ‌ آنان شکایت وجود داشته، یا تکمیل شده است و یا هم در حال تکمیل شدن است.
mandegar-3تصامیم کمیسیون شکایت انتخابات نهایی بوده و به اساس مادۀ نودم قانون انتخابات، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌تواند موضوعات محدودۀ صلاحیتش را حتا بدون وجود شکایتی مورد بررسی قرار دهد.
شمار نامزدانی که احتمالاً از فهرست حذف شوند، نوع شکایاتی که علیه آنان وجود دارد و تاریخ اعلام تصمیم کمیسیون در این زمینه، روشن نیست.
پیش از این نیز کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان ۳۵ نامزد را از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی حذف کرد که دوازده نمایندۀ برحال پارلمان نیز جزء حذف شده‌گان بود.
انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در ۲۸ میزان با سه سال تأخیر، برگزار شود. در این انتخابات ۲۵۶۵ نفر نامزد ۲۵۰ کرسی مجلس نماینده‌گان شده و نزدیک به ۹ میلیون رأی‌دهندۀ ثبت نام کرده‌اند.
پرتاب دو بمب دستی به منزل رییس کمیسیون شکایات
گزارش شده که افراد مسلح به خانه عبدالغزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخابات دو بمب دستی پرتاب کرده‌اند. زمان انفجار آقای آریایی و خانواده‌اش در منزل بوده، اما به او سایر و افراد ساکن در منزل صدمه نرسیده است.
آقای روحانی درباره عاملان این حمله گفت که موضوع به پولیس حوزۀ سوم امنیتی کابل راجع شده و تحقیق درباره ادامه دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.