بازتاب نشست فراخوان ملی در رسانه‌ها

- ۰۶ ثور ۱۳۹۶

روح‌الله بهزاد

اعضا و بنیان‌گداران طرح «آجندای ملی» روز دوشنبه، ۴ ثور با برگزاری یک محفل بزرگ و باشکوهِ فراخوان مردمی و با ناکام خواندن حکومت وحدت ملی اعلام کردند که در نظر دارند تا طرح «آجندای ملی» را به سایر ولایت‌ها انتقال می‌دهند.
این طرح که از سویی احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و تنی چند از نخبه‌گان سیاسی ریخته شده است، MANDEGARچهارده سال می‌شود که بالای آن کار صورت گرفته که به باور بسیاری از سیاست‌مداران و نخبه‌گان عملی و فرهنگی، یک طرح همه‌شمول سیاسی برای حل بحران دولت‌داری در افغانستان به شمار می‌رود.
این محفل که در آن شمار زیادی از سیاسیت‌مدارن، اعضای پارلمان، فرهنگیان و شهروندان اشتراک کرده بودند، با استقبال فراوانی روبه‌رو شده است. به گونه‌یی که بسیاری از رسانه‌های افغانستان این محفل را زیر پوشش رسانه‌یی قرار داده اند. این گزارش بازتاب این نشست را در خبرگزاری ها و روزنامه‌های مطرح کابل دنبال کرده است.
خبرگزار پژواک تحت عنوانِ «احمدولی مسعود خواستار بسیج ملی برای تغییر در کشور شد» به نقل از رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود نگاشته است: “با توجه به بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی در کشور، نیاز است تا سیاسیون و مردم، پیرامون طرح «اجندای ملی» به‌خاطر تغییر ساختاری در کشور بسیج شوند.”
از سویی هم، خبرگزاری جمهور در گزارش از این محفل آورده است: احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود تأکید می‌کند که حکومت وحدت ملی تاکنون نتوانسته از بحران انتخابات گذشته بیرون شود و این حکومت توانایی مدیریت انتخابات آینده را نیز ندارد.
خبرگزاری جمهور هم‌چنان نگاشته است که آقای مسعود از کارکردهای اعضای جدید کمیسیون انتخابات در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی انتقاد کرد و گفت که این کمیسیون با احزاب، جریان‌های سیاسی و پارلمان مشورت نکرده، لذا نمی‌تواند انتخابات پیشرو را به طور شفاف برگزار کند.
همزمان با این، خبرگزاری خامه پرس به نقل از سخنان آقای مسعود در محفل فراخوان مردمی آجندای ملی آورده است: فراخوان طرح «اجندای ملی» از سوی بنیاد شهید مسعود و شماری از چهره‌های سیاسی برای تحکیم روحیۀ ملی و وحدت ملی در افغانستان اعلام گردید.
در سویی دیگر، خبرگزاری افق نوشته است: احمدولی مسعود رییس بنیاد احمدشاه مسعود می‌گوید، حکومت فعلی به بحران مشروعیت مواجه بوده و مردم از این حکومت رضایت ندارد.
به نقل از خبرگزاری افق: احمدولی مسعود گفت: افغانستان زعیم ملی و حاکمیت ملی مشروع ضرورت دارد که در نتیجۀ اجماع ملی به‌وجود می‌آید.
در عین حال، خبرگزاری آوا گزارش داده است که رییس بنیاد احمدشاه مسعود می‌گوید، فراخوان آجندای ملی، به منظور بد نامی حکومت وحدت ملی نیست، بلکه طرح بیرون رفت از بحران‌های موجود است.
خبرگزاری پیام آفتاب نیز گزارش داده است که احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود برنامه‌یی را تحت عنوان «فراخوان آجندای ملی» در کابل برگزار کرده و در این برنامه، حکومت وحدت ملی را بی‌برنامه و ناکارآمد خوانده و هم‌چنان گفت که حکومت ۳سال می‌شود به بحران مشروعیت مواجه است.
پیام آفتاب در ادامه آورده است: احمدولی مسعود، بنیان‌گذار طرح آجندای ملی می‌گوید: حکومت وحدت ملی توان برقراری وحدت ملی را ندارند و روزبه‌روز سبب دوری مردم از یک‌دیگر می‌شوند و هم‌چنان در درون نظام نیز چنددسته‌گی و تک‌روی‌ها بی‌داد می‌کند.
خبرگزاری افغانستان انصار گزارش کرده است که فراخوان طرح اجندای ملی از سوی بنیاد شهید مسعود و شماری از چهره‌های سیاسی برای تحکیم روحیۀ ملی و وحدت ملی در افغانستان اعلام گردید.
به نقل از گزارش این خبرگزاری: “احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید مسعود در کنفرانسی گفت که پیش از این بارها اجندای ملی که برگرفته شده از اندیشه‌ها و افکار قهرمان ملی احمدشاه مسعود است، برای حکومت پیش‌نهاد کرده‌اند، اما نادیده گرفته شده و اکنون این طرح از حالت مشورتی به حالت عملیاتی در خواهد آمد.”
آژانس افغان نیوز نوشته است که احمدولی مسعود رییس بنیاد احمدشاه مسعود می‌گوید: سران حکومت وحدت ملی به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند و فقد به دنبال منافع شخصی خود هستند.
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز، آقای مسعود در برنامۀ «فراخوان اجندای ملی» در کابل گفت: سران حکومت وحدت ملی به دنبال خدمت به مردم نیستند، سه سال می‌شود که به هیچ یک از تعهدات خود نقطه عمل نگذاشته‌اند و در حال حاضر مشروعیت قانونی هم ندارند.
خبرگزاری افغان ایرکا نگاشته است: احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود می‌گوید که بحران‌های امروزی افغانستان از نبود زعامت و سیاست ملی است.
به نقل از این خبرگزاری، احمدولی مسعود می‌گوید که فراخوان آجندای ملی کشور، به منظور بد نامی حکومت وحدت ملی نیست، بلکه طرح بیرون رفت از بحران‌های موجود است.
خبرگزای نور نگاشته است: رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود، می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی را به گونۀ شفاف و بدون تقلب برگزار کند.
آقای مسعود در کابل نشستی را برای طرح آجندای ملی در افغانستان دایر کرده است. اشتراک کننده‌گان این نشست می‌گویند که برای برون‌رفت کشور از مشکلات کنونی باید در روشنای آجندای ملی چاره‌جویی شود.
خبرگزاری میوند در گزارش آورده است که احمدولی مسعود، رییس آجندای ملی در فراخوان ملی به مردم می‌گوید که حکومت وحدت ملی دیگر جواب‌گوی شرایط کنونی نیست و به همین دلیل، قرار است به زودی با تعامل با گروه‌های سیاسی دیگر، روی بدیل این حکومت رأی‌زنی‌ها آغاز شود.
به نقل از خبرگزاری میوند، آقای مسعود هم‎چنان برگزاری شفاف انتخابات توسط مدیران کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی را نا ممکن می‌داند.
خبرگزاری افغانستان ما در گزارشی نگاشته است: رییس بنیاد احمدشاه مسعود می‌گوید که با توجه به بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی در کشور، نیاز است تا سیاسیون و مردم، پیرامون طرح «اجندای ملی» به‌خاطر تغییر ساختاری در کشور بسیج شوند.
به نقل از این خبرگزاری، احمدولی مسعود، دیروز در نشستی که با حضور ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی، نماینده‌گان پرالمان و فعالان مدنی در کابل برگزار شده بود، بار دیگر طرح سابق خود را که برای بهبود وضعیت کشور ارایه کرده بود، مطرح کرد.
روزنامۀ ماندگار و روزنامه راه مدنیت، تیتر نخست خود را به همین فراخوان اختصاص داده بودند. اما روزنامۀ هشت صبح در گزارشی گفته است: احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد احمدشاه مسعود می‌گوید که قوم‌گرایی مشکل هیچ یک از اقوام افغانستان را حل نکرده و لازم است که تمام مردم زیر یک برنامۀ ملی هم‌سو شده و برای ایجاد دولت ملی با هم به توافق و همبسته‌گی برسند.
به نقل از روزنامۀ هشت صبح: “آقای مسعود در «فراخوان آجندای ملی» مدعی شد که اکثریت مطلق مردم، امنیت روانی و فزیکی‌شان را از دست داده‌اند. او گفت: اکثریت مطلق افغانستان با ما هم‌صدا استند که حکومت موجود فعلاً از حمایت اکثریت مردم افغانستان برخوردار نیست. نیروهای مردمی باید به یک گفتمان مشترک طرح ایجاد بدیل دست یابند تا حکومتی ایجاد شود که آیینۀ تمام‌نمای همه مردم افغانستان باشد.”
روز نامۀ راه مدنیت با این تیتر «احمدولی مسعود: قوم‌گرایی کشور را تباه می‌کند» گزارش داده است که احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود، در نشست «اجندای ملی» مردم را به هم‌گرایی و وحدت دعوت کرد و ابراز کرد که ما طرف‌دار جنگ نیستیم.
به گزارش روزنامۀ راه مدنیت، آقای مسعود روز دوشنبه در این نشست گفت: قوم‌گرایی کشور را تباه کرده و مشکل هیچ‌کدام از اقوام کشور را حل نمی‌کند، ما نمی‌خواهیم که به این سمت برویم.
روزنامه ویسا نیز در گزارشی گفته است که احمدولی مسعود خواستار استعفای رییس جمهور غنی شده است . اما این اد عای روزنامه ویسا با این صراحت، صحت ندارد و آقای احمدولی مسعود هیچ حرفی در مورد استعفای آقای غنی نزده است.
روزنامۀ آرمان ملی نیز در خبر کوتاهی نوشته است که گردهمایی زیر نام (فراخوان آجندای ملی) در کابل برگزار شد. در این گردهمایی که دیروز( روز دوشنبه) در کابل برگزار شد تعدادی از مردم و گروه های سیاسی از مرکز و ولایت های کشور اشتراک کرده بودند و سخنرانان در مورد برنامه های آجندای ملی معلومات دادند.
بنیان گذار آجندای ملی در رابطه به مشکلات موجود در کشور تماس گرفتند و گفتند که باید همه ی نهادهای سیاسی و گروه های اجتماعی در یک محور برنامه ملی جمع شوند و کشور را از غرق شدن و بحران های موجود نجات دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.