کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی: در اعلام نتایج ابتدایی تصمیم‌های ما مدنظر گرفته نشده است

گزارشگر:روح‌الله بهزاد/ چهار شنبه 28 قوس 1397 - ۲۷ قوس ۱۳۹۷

مسوولان در کمیسیون انتخابات در واکنش به اعتراض برخی از نامزدان معترضِ انتخابات پارلمانی می‌گویند که این نامزدان می‌توانند شکایت‌های شان را به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بسپارند.
از سوی هم، مسوولان در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که کمیسیون انتخابات در اعلام نتایج ابتدایی، تصمیم‌های این کمیسیون در نظر نگرفته است
mandegarآنان می‌گویند که نامزدان معترض حق دارند شکایت‌های شان را به این کمیسیون بسپارند، زیرا به گفتۀ آنان، «نقش اصلی» تصمیم‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در نتایج «نهایی» «قطعاً» اعمال خواهد شد.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: روز یکشنبه هفتۀ جاری روند شماری، بازشماری و تفتیش آرای ولایت کابل تمام شد و از میان ۵۵۸ مرکزی، از ۱۸۲ مرکزی شکایت شده بود که تفتیش این مراکز نیز تمام شده است.
آقای ابراهیمی می‌گوید که آرای ولایت کابل در حال وارد شدن به سیستم معلومات است و تا هفتۀ آینده نتایج ابتدایی ولایت کابل اعلام خواهد شد. معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در واکنش به اعتراض‌های نامزدانی که در فهرست ابتدایی برنده نشده اند، بیان می‌دارد که نامزدان معترض می‌توانند شکایت‌های شان را به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی درج و خواهان رسیده‌گی شوند.
در عین حال، علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که کمیسیون انتخابات در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، تصمیم‌های کمیسیون‌های ولایتی شکایت‌های انتخاباتی را در نظر نگرفته است.
آقای روحانی می‌افزاید که مراکز و محلاتی که توسط کمیسیون ولایتی شکایات پس از انتخابات باطل اعلام شده بود، در نتایج ابتدایی در نظر گرفته نشده و کمیسیون انتخابات صرفاً براساس جمع‌بندی آرایی که خودشان انجام دادند و به نظر خودشان درست بود، این مراکز را شمارش و نتیجه را اعلام کرده اند.
این مقام کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی که با روزنامۀ ماندگار صحبت می‌کرد، گفت: به همین دلیل است که امروز شماری از نامزدان در برخی ولایت‌ها دست به اعتراض زده اند. او از کمیسیون انتخابات می‌خواهد تا به نامزدان معترض آگاهی بدهند که نتایج اعلام شده «ابتدایی» است و در اعلام این نتایج، تصمیم‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مدنظر قرار داده نشده است.
آقای روحانی می‌گوید که به لحاظ قانون، «الزامیتی» وجود ندارد که کمیسیون انتخابات در اعلام نتایج ابتدایی تصامیمِ کمیسیون شکایت‌ها را در نظر بگیرد، اما در اعلام نتایج نهایی، در نظر گرفتنِ تصمیم‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی «شرط اساسی» است.
علی‌رضا روحانی از نامزدان معترض می‌خواهد تا پیگیری کنند که آیا به شکایت‌هایی که قبلاً درج کرده بودند، رسیده‌گی شده است یا نه؟ او اضافه کرد: «نامزدان فرصت دارند تا به نتایج ابتدایی انتخابات نیز اعتراض و شکایت‌های شان را درج کنند. بعد از اعلامِ نتایج ابتدایی، نامزدان حق داشتند و دارند تا ۴۸ ساعت بعد، شکایت شان را درج می‌کردند/کنند، بعد از آن، کمیسیون ولایتی شکایت‌ها به آن رسیده‌گی می‌کند و اگر به آن قناعت نداشتند، دو روز دیگر فرصت دارند تا به کمیسیون مرکزی شکایت شان را برسانند و به دنبال آن، تا ۱۵ روز به شکایت‌های شان رسیده‌گی می‌شود».
به گفتۀ سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی: نقش اصلی این کمیسیون بر نتایج نهایی مشخص می‌شود. تا زمانی که تمام پروسه‌های رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی طی نشود، کمیسیون انتخابات حق ندارد، نتایج نهایی را اعلام کند. در نتایج نهایی هم به هیچ‌وجه کمیسیون انتخابات نمی‌تواند تصمیم‌های کمیسیون شکایت‌ها را در نظر نگیرد. آنچه ما به آن دست می‌یابیم، قطعاً باید در نتایج نهایی اعمال شود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی برخی از ولایت‌ها، شماری از نامزدان بر این نتایج اعتراض کردند. نامزدان معترض در برخی ولایت‌ها، کمیسیون‌های انتخابات را به تبانی با برخی نامزدان پول‌دار و زورمند متهم می‌کنند. شماری از این نامزدان در برخی ولایت‌ها راه‌ها مواصلاتی را مسدود کرده و خواهان رسیده‌گی به شکایت‌های شان هستند.
شماری از اعضای مجلس شانزدهم نیز گفته اند که کمیسیون انتخابات کرسی‌های مجلس هفدهم را فروخته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.