وزارت انرژی و آب: تا دو سال دیگر تمام ولایات کشور به شبکۀ ملی برق وصل می‌شوند

گزارشگر:چهارشنبه 12 جدی 1397 - ۱۲ جدی ۱۳۹۷

مسوولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که براساس برنامه‌های این وزارت قرار است تا دو سال دیگر تمام ولایات کشور به شبکه ملی برق وصل شوند.
محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برنامۀ وصل شدن تمام ولایات به شبکه ملی برق روی دست گرفته شده است.
او گفت که در جریان سال‌های گذشته علاوه بر شهرهای بزرگ چندین ولایت دیگر به شبکه برق وصل شده و قرار است این برنامه تا دو سال دیگر به گونه کامل تطبیق شود.
سرپرست وزارت انرژی و آب، افزایش پرچوی برق در شهر کابل را نیز عاملی خواند که در نتیجه گسترش نواحی زیر پوشش شبکه برق و ثابت ماندن منابع انرژی به میان آمده است.
او، منابع برق کشور که عمدتا وارداتی است را برای مصارف انرژی در سطح کشور کمبود دانسته گفت که برنامه مشارکت سکتور خصوصی در تولید انرژی روی دست گرفته شده است.
به گفتۀ او، هم اکنون در پنج پروژه تولید انرژی که دو پروژه تولید انرژی از طریق گاز طبیعی و دو پروژه دیگر از طریق نور خورشید را شامل می‌شود، سکتور خصوصی مشارکت کرده است.
آقای خلمی، تأکید کرد که مطالعات تخنیکی هم اکنون روی سه بند آبی جریان دارد تا از طریق سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی زمینه تولید انرژی مساعد شود.
سرپرست وزیر انرژی و آب، برنامه دراز مدت حکومت در مورد تولید انرژی برق را شرح داده تأکید کرد که از طریق گسترش نواحی زیر پوشش شبکه ملی برق قرار است تطبیق سیستم مشتری- مولد/ سیستمی که مشتریان را در تولید انرژی سهیم می‌سازد، روی دست گرفته شود.
هم اکنون پرچوی برق در شهر کابل به یک مشکل جدی شهروندان تبدیل شده است، شرکت برشنا هفته گذشته اعلام کرد که ازبکستان به دلیل نیاز داخلی به برق، میزان برقی را که به افغانستان صادر می‌کرد، کاهش داده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.