وزارت زراعت: برای بیش‌ از ۳۰ هزار زن فقیر باغچۀ خانه‌گی ساخته شده است

گزارشگر:شنبه 22 جدی 1397 - ۲۲ جدی ۱۳۹۷

ماندگار: وزارتِ زراعت، برای تقویتِ اقتصادِ خانم‌های تهی‌دست و رشدِ مصونیتِ غذایی در میانِ خانواده‌ها، در سالِ ۱۳۹۷، برنامه‌های حمایتی، مانندِ ساختِ سبزخانه‌ها، باغچه‌های خانه‌گی، مرکزهای پروسس سبزی و توزیع وسایل کاری به آنان را در سراسرِ کشور، اجرا کرد. این برنامه‌ها، هزاران خانواده‌ی فقیر را زیرِ پوشش خود گرفته است.

وزارت زراعت

اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید که در جریان این سال، ۳۰ هزار و ۳۰۵ باغچۀ خانه‌گی به ۳۰ هزار و ۳۰۵ خانم ساخته شد، ۸۰۰ بُزِ شیری به ۴۰۰ خانم در ولایت‌های کابل، ارزگان، پکتیا و کنر توزیع گردید، ۶۰۰ صندوقِ زنبور عسل، برای ۳۰۰ خانم و ۱۱۰ گاو شیری به ۱۱۰ خانم کمک صورت گرفت، به ۸۰۰ خانم ۲۱ نوع وسیله‌ی پروسسِ موادِ غذایی فراهم شد.

آقای رستمی گفت: “همچنان در سال مالی ۱۳۹۷، کارِ ساختِ یک‌هزار و ۳۰ سبزخانۀ کوچک، برای یک‌هزار و ۳۰ خانمِ فقیر، در سال مالی ۱۳۹۷ تکمیل گردید و ۱۴ مرکزِ پروسسِ موادِ غذایی برای خانم‌ها فعال شد”.

در خبرنامه‌یی که دفتر رسانه‌های وزارت زراعت به روزنامۀ ماندگار فرستاده آمده است: از ۱۵۴ هزار شغلِ جدیدِ فصلی که در سکتورِ زعفران در کشور ایجاد شده، ۸۰ درصد آن مربوط به زنان است و بانوان کشور، در گسترشِ کاشت و برداشتِ زعفران، نقشِ کلیدی و بنیادی دارند.

مسوولان در این وزارت گفته اند که در بخشِ مصونیتِ غذایی، زنان نقش گسترده‌یی دارند.

وزارت زراعت در ۱۳۹۷ مالی، کارِ ساختِ دو فابریکۀ پروسسِ لبنیات، جمعاً به ظرفیتِ ۴۶ هزار لیتر شیر در روز را در کابل و بلخ به پایان رسانید و یک مرکزِ پروسس و بسته‌بندیِ عسل در ولایت خوست ایجاد کرد.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.